Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2019

Mời giới thiệu đơn vị tư vấn

Thông báo 05 ký hiệu 05/TB-BQT-2019 ký ngày 15/3/2019 của Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza về mời đơn vị tư vấn lựa chọn ĐVQLVH Thông báo để chủ sở hữu giới thiệu đơn vị tư vấn

BQT Hancorp Plaza cho thuê sân kinh doanh bánh trung thu

Thông báo cho thuê sân số 02/TB-BQT-2019 ký ngày 4/3/2019 với nội dung chính về cho thuê sân kinh doanh bánh trung thu, tăng nguồn thu cho cư dân với mặt bằng các lô diện tích 18m2