Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2021

Thông báo hoãn hội nghị nhà chung cư

Thông báo của BQT về việc hoãn HNNCC bất thường 09/5/2021 do diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội Tạm hoãn Hội nghị nhà chung cư bất thường 2021  Ngày 06/5/2021 BQT phát hành thông báo 11/TB-2021-BQT hoãn hội nghị dự kiến vào 09/5/2021 như Số 09/TB-2021-BQT ngày 22/4/2021. Thời gian tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường sẽ được thông báo sau Mọi công việc chuẩn bị, trách nhiệm của BQT, trách nhiệm của chủ sở hữu, của người sử dụng nhà chung cư không thay đổi so với các thông báo đã phát hành. Thông báo hoãn hội nghị nhà chung cư Từ khóa: mẫu thông báo ban quản trị; hội nghị bất thường nhà chung cư hoãn do dịch bệnh; hạn chế tập trung đông người; trách nhiệm của cư dân; trách nhiệm ban quản trị; thành viên ban quản trị xin từ nhiệm, từ chức