Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2023

Tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên 2023

Thông báo 35/2023/TB-BQT v.v. tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên 2023 của BQT NỘI DUNG: 1. Báo cáo kết quả hoạt động của BQT và thông qua các khoản thu, chi năm 2023; 2. Xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và khối căn hộ năm 2023; 3. Báo cáo tình hình quản lý vận hành nhà chung cư; 4. Quyết định các nội dung khác quy định tại Điều 102 của Luật nhà ở; - Biểu quyết đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành; THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM: 8h00- 11h00 ngày thứ Bảy 13/1/2024 tại phòng SHCĐ tòa nhà Hancorp Plaza, tầng 4 tháp Đông