Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2022

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 của BQT

  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 của BQT Nhà Chung Cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng gồm 2 mục lớn là Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân