Chuyển đến nội dung chính

Tải tài liệu

Trung tâm dữ liệu Hancorp Plaza

Xin tải dữ liệu phù hợp với nhu cầu theo các mục sau

QUY CHẾ
 1. Quy chế chung
 2. Quy chế hoạt động và thu chi tài chính
 3. Nội quy sử dụng quản lý nhà chung cư
 4. Quy chế HNNCC
 5. Quy chế bầu cử
 6. Điều khoản sử dụng website BQT
 7. Quy chế thông tin điện tử (nhóm/hội của chung cư)
 8. Biên bản HNNCC 2018
 9. Biên bản HNNCC 2019
 10. Biên bản HNNCC 2020
 11. Biên bản HNNCC 2022
 12. Quy định quản lý camera an ninh
 13. Quy định quản lý và sử dụng sân chung
 14. Quy định về quản lý động vật nuôi tại khu dân cư
 15. Quy trình thanh toán sửa chữa- bảo trì (tham khảo)
 16. Quy trình thanh toán sự cố khẩn cấp (tham khảo)
 17. Trình tự triển khai kế hoạch đấu thầu bảo trì
 18. Hợp đồng mua bán căn hộ giữa CĐT và người mua
 19. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kì 2018-2021 của BQT
 20. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023

BAN QUẢN TRỊ

Mục thông báo
BQL (thuộc CĐT Hancorp)
 1. Báo cáo tài chính 2017 của Cty CP DVDT Hancorp 
 2. Báo cáo tài chính 2018 của Cty CP DVDT Hancorp
 3. Dự thảo về tạm nộp phí DV, thực hiện Nghị quyết nhà chung cư (lấy ý kiến cư dân 9/2019)
 4. Bảng thu-chi tổng hợp 2017-2018-2019 kèm dự thảo
BÁO CHÍ
VĂN BẢN LUẬT
 1. Nghị định 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
 2. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
 3. Thông Tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (tải về)
 4. Thông tư 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng (sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư) (tải về)
 5. Quyết định 3206/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội (xem tại đây)
 6. Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành 31/10/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư (tải về)
 7. Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của TP. Hà Nội về quản lý, sử dụng nhà chung cư
 8. Đơn vị đủ điều kiện QLVH chung cư (theo quy định)
THÔNG TIN MUA BÁN- CHO THUÊ
 1. BQT không tham gia vào giao dịch
 2. Hỗ trợ thông tin mua bán, thuê căn hộ Hancorp Plaza
 3. QR code liên hệ BQT Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm