Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2023

Công văn 25/2023/CV-BQT gửi Tổng công ty xây dựng Hà Nội

 14/7/2023 gửi Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội (CTCP) về việc thực hiện bàn giao đủ diện tích phòng SHCĐ và hoàn trả đúng công năng phòng khí tại NCC Hancorp Plaza Căn cứ văn bản 09/TB-UBND ngày 07/3/2023 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng thống nhất giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong quản lý, vận hành nhà chung cư Hancorp Plaza, cụ thể nêu: Mục 2- "Yêu cầu chủ đầu tư bàn giao diện tích SHCĐ theo hướng dẫn tại công văn 238/SXD ngày 11/01/2021 của Sở Xây dựng Hà Nội theo đúng vị trí, diện tích, hình thể, ...thực hiện trong tháng 3/2023". Mục 3- "Phòng khí điều hòa là phần sở hữu chung của khối Trung tâm thương mại và văn phòng".  Chi tiết Công Văn (File PDF)

Công văn 24/2023/CV-BQT gửi Cty CP DV ĐT Hancorp

Ngày 13/7/2023 BQT gửi Cty CP DV Đô thị Hancorp về việc Duy trì cung cấp dịch vụ tại các tầng hầm nhà chung cư Hancorp Plaza Duy trì hiện trạng các dịch vụ đã cung cấp từ 01/6/2023 trở về trước. Mọi thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ, đề nghị Công ty báo cáo bằng văn bản tới BQT và việc thay đổi chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của BQT.  Chi tiết Công văn (File PDF)