Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2023

Thông báo thành lập tổ thẩm định phương án QLVH của nhà thầu

Xin gửi quý chủ sở hữu tại nhà chung cư Hancorp Plaza thông báo 05/2023/CV-BQT về việc thành lập tổ thẩm định phương án quản lý vận hành của nhà thầu Từ khóa: Cổ phần tập Đoàn Đức Đại Phát; Cty Hancorp; Tổ thẩm định Quản lý vận hành tòa nhà; quyết định ban quản trị chung cư