Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2023

Báo cáo tổng hợp quỹ bảo trì và quỹ cư dân Quý IV năm 2022

 Qũy bảo trì- Sổ tiết kiệm quý IV năm 2022 Thời gian: từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 A. Quỹ Bảo Trì gửi tiết kiệm Tiết kiệm tại SCB 14,990,432,510 VNĐ Tiết kiệm tại ACB 496,300,000 VNĐ B. Quỹ Cư Dân gửi tiết kiệm  Tiết kiệm tại SCB 2,067,837,122 VNĐ Tiết kiệm tại ACB 503,700,000 VNĐ Chi tiết xem tại FILE PDF- Quỹ Bảo Trì- Sổ Tiết Kiệm Quý IV 2022