Chuyển đến nội dung chính

Thông báo Hội nghị nhà chung cư thường niên

BQT nhà chung cư Hancorp Plaza xin thông báo tổ chức Hội nghị nhà chung cư (HNNCC) thường niên như sau

Thời gian dự kiến:  8:00~12:00 ngày Chủ nhật, 22/12/2019
Địa điểm:  Phòng sinh hoạt cộng đồng, tầng 4 tháp Đông, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà NộiHNNCC sẽ có các nội dung sau đây:
  1. Báo cáo hoạt động BQT năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020 (Bao gồm thu chi tài chính, bảo trì, biện pháp giải quyết tranh chấp tầng hầm) để HNNCC phê duyệt.
  2. Báo cáo kết quả lựa chọn Đơn vị quản lý vận hành (ĐVQLVH) và đơn giá dịch vụ mới.
  3. Phê duyệt đơn giá dịch vụ do ĐVQLVH hiện tại đang cung cấp (Theo nghị quyết HNNCC tổ chức tháng 12/2018, khối căn hộ tạm đóng 4.400 vnđ/m2/tháng. ĐVQLVH hiện tại đã trình báo cáo đơn giá dịch vụ từ 2017 đến nay. Do vậy ĐVQLVH hiện tại và BQT sẽ báo cáo để HNNCC phê duyệt. 
  4. HNNCC năm 2018 đã bầu 06 cư dân làm thành viên BQT. Tới thời điểm hiện tại có 04 thành viên nộp đơn xin thôi tư cách thành viên; trong đó có 03 thành viên không tham gia hoạt động BQT. BQT không thể tiếp tục hoạt động hiệu quả do thiếu nhân sự. Vì vậy, hội nghị cần bầu bổ sung thành viên, bao gồm bầu Trưởng, Phó BQT. <Xin xem kế hoạch chi tiết kèm theo>
Đối với nội dung 2,3,4 trên đây, theo quy định hiện hành cần có phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự. Do vậy nếu không đủ số lượng tham dự, HNNCC sẽ không thể phê duyệt được các nội dung trên.

HNNCC lần này đặc biệt quan trọng, mở ra một trang mới, quyết sách nhiều nội dung mang tính chiến lược, lợi ích lâu dài hợp pháp của các Chủ sở hữu. Vì vậy để bảo đảm quyền lợi của chính các Chủ sở hữu, BQT đề nghị toàn bộ các chủ sở hữu sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ 100%, hoặc ủy quyền tham dự, bảo đảm cho HNNCC thành công ./.

(Trích lược từ thông báo của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza)

Ban biên tập Web BQT xin gửi tài liệu kèm theo:

  1. Thông báo Hội nghị nhà chung cư thường niên (bản đầy đủ)
  2. Thông báo scan có dấu & chữ ký
  3. Phiếu đề cử và lí lịch trích ngang (bầu bổ sung thành viên BQT)

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm