Chuyển đến nội dung chính

Dự thảo cam kết của Cty CPDV Đô thị Hancorp Plaza thực hiện nghị quyết nhà chung cư 12.2018

Trích lược dự thảo cam kết của Công ty CP dịch vụ Đô thị Hancorp thực hiện nghị quyết nhà chung cư Hancorp Plaza. Công ty CP dịch vụ Đô thị Hancorp trong văn bản 01/TT-BQT-HancorpUSE cam kết với nội dung:


Công ty CP dịch vụ Đô thị Hancorp phối hợp thực hiện nghị quyết hội nghị nhà chung cư 12/2018 và tạm đóng phí dịch vụ Quản lý vận hành cho khu căn hộ- nhà chung cư Hancorp Plaza;
Thời hạn cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Ban Quản Trị và một Đơn vị quản lý vận hành (lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật)

Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp có các quyền sau đây:

 • Thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo giá quy định tại Điều 4 của Cam kết này và Thu từ doanh thu phân chia hoa hồng khai thác dịch vụ viễn thông do VNPT chi trả để bù đắp vào phí quản lý Tòa nhà;
 • Khi Chủ sử dụng chung cư có hành vi vi phạm Pháp luật, Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp có quyền yêu cầu Ban Quản Trị và các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết.
 • Được tạm ngừng cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp hoặc đề nghị đơn vị cung cấp điện, nước cho nhà chung cư tạm ngừng cung cấp các dịch vụ này trong trường hợp chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đã được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai trong 30 ngày yêu cầu nộp tạm ứng kinh phí quản lý vận hành do Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp thu nhưng vẫn không nộp các kinh phí này. Việc tạm ngừng dịch vụ này được Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp thông báo với cơ quan chức năng và Ban Quản Trị theo đúng quy định pháp luật.
 • Có quyền ngừng/ phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ  ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước hoặc dịch vụ liên quan khác khi Chủ sử dụng căn hộ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự của Tòa nhà mặc dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.
 • Được quyền ký hợp đồng với bên thứ ba/nhà thầu phụ để thực hiện cung cấp một số dịch vụ thuộc phạm vi Dịch vụ quản lý của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp trong Cam kết này. 
 •  Quản lý và điều hành các công việc hàng ngày của nhà chung cư  (Theo nội dung Cam kết và pháp luật liên quan) mà không phải chịu sự can thiệp không cần thiết từ phía Ban Quản Trị hay đại diện có thẩm quyền của Ban Quản Trị. Tuy nhiên trong trường hợp cần thiết, đại diện có thẩm quyền của Ban Quản Trị có quyền yêu cầu trưởng BQL nhà chung cư báo cáo khẩn cấp các vấn đề đang phát sinh kèm theo đề xuất giải quyết liên quan đến việc quản lý nhà chung cư. 

Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp có các nghĩa vụ sau đây:

 • Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp thực hiện tốt công tác quản lý vận hành Tòa nhà theo nội dung Cam kết đã ký và đề xuất biện pháp duy trì và nâng cao chất lượng Tòa nhà đảm bảo các hệ thống trang thiết bị hoạt động, liên tục. 
 •  Kiểm tra, giám sát hoạt động, công việc của các nhân viên hoặc người do Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp tuyển dụng để thực hiện công việc quản lý vận hành và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho Ban Quản Trị hoặc bên thứ ba nếu do nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp gây thiệt hại;
 •  Kiểm tra, giám sát việc quản lý vận hành liên quan đến hoạt động của nhà chung cư bao gồm: thang máy, dụng cụ thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy phát điện dự phòng, máy bơm nước, vệ sinh môi trường ...;
 • Cam kết đảm bảo quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật chung cư theo đúng khuyến cáo và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế; 
 • Là đầu mối đối ngoại tiếp nhận và thực hiện các quy định hiện hành của Thành phố về quản lý sử dụng nhà chung cư như: An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường…
 • Giám sát việc tuân thủ quy định khi Chủ sử dụng căn hộ tiến hành sửa chữa (Yêu cầu Chủ sử dụng căn hộ làm Đề nghị cải tạo sửa chữa gửi Ban Quản Trị và Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp, khi có sự đồng ý của Ban Quản Trị và Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp thì mới được thực hiện). 
 • Trường hợp mất điện lưới Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp phải đảm bảo máy phát điện dự phòng và cung cấp kịp thời điện cho khu vực công cộng và thang máy theo thiết kế của tòa nhà trong phạm vi trách nhiệm của mình. Chi phí tiền dầu chạy máy phát điện Ban Quản Trị sẽ thanh toán cho Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp theo thực tế và định kỳ 06 tháng/lần (nếu có).
 • Phối hợp với Ban Quản Trị, Tổ dân phố trong việc bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình quản lý vận hành Tòa nhà.
 • Tiếp nhận tất cả những ý kiến, phản hồi liên quan đến dịch vụ của Khu vực quản lý, giải quyết nhanh chóng hiệu quả các vấn đề có liên quan và báo cáo, phối hợp với Ban Quản Trị để xử lý kịp thời khi cần thiết. 
 • Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản thuộc phần sở hữu chung của Tòa nhà. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Ban Quản Trị khi để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản chung nếu xác định nguyên nhân do lỗi của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp gây nên.
 • Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại các tài sản của Chủ sử dụng nhà chung cư (trừ các loại trang sức, vàng, bạc, đá quý, hiện kim, các loại tiền) nếu để xảy ra trộm cắp do trộm đột nhập vào nhà (có bằng chứng của cơ quan chức năng xác minh căn hộ bị trộm đột nhập). 
 •  Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Cam kết này và quy định của Pháp luật vào từng thời điểm.
 •  Có trách nhiệm bàn giao lại đầy đủ các hệ thống kỹ thuật chung của tòa nhà thuộc quyền quản lý của Ban Quản Trị theo quy định của pháp luật (điện, nước, máy bơm nước, máy phát điện, thang máy, thông tin liên lạc, …v.v), các trang thiết bị, vật tư, máy móc theo đúng nguyên trạng, tình trạng sử dụng mà Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp đang được giao quản lý, vận hành khi Cam kết này hết hiệu lực.

Trách nhiệm sau khi chấm dứt Cam kết
 • Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp cam kết không sử dụng thông tin khách hàng, cư dân phục vụ mục đích kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp. 
 • Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp phải bàn giao toàn bộ tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành số liệu liên quan cho Ban Quản Trị trong vòng 10 ngày, kể từ chấm dứt Cam kết để Ban Quản Trị tiếp tục quản lý vận hành chung cư một cách liên tục và không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân. Nếu vi phạm điều này, vì bất kỳ lý do gì, Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp sẽ chịu bồi thường thiệt hại bằng giá trị mà BQT phải bỏ ra để khắc phục hậu quả.
Ban Quản Trị có nghĩa vụ sau đây:

 • BQT cam kết thực hiện đúng vai trò trách nhiệm được pháp luật quy định để hỗ trợ Công ty CPDV đô thị Hancorp thực hiện nghị quyết HNNCC cũng như bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hancorp.


Ban biên tập xin chia sẻ bản cam kết tại đường liên kết dưới đây


Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm