Chuyển đến nội dung chính

Thông báo 06/2022/TB-BQT tổ chức Trung thu năm 2022

Nội dung: BQT phối hợp cùng tổ dân phố, các tổ chức tổ chức sự kiện Vui Trung Thu tại sân tháp Đông, tối ngày 9/9/2022

Chi tiết của thông báo

THÔNG BÁO

v/v tổ chức trung thu năm 2022

Kính gửi: Quý cư dân, các chủ sở hữu tại tòa nhà Hancorp plaza

 Căn cứ:

  • - Chương trình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza đã được thống nhất tại Biên bản cuộc họp Ban quản trị số 001/BB-BQT ngày 04 tháng 6 năm 2022;
  • - Quy chế hoạt động và thu chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp plaza đã được Hội nghi nhà chung cư năm 2019 thông qua.
  • -  Kế hoạch và dự toán tổ chức Tết trung thu năm 2022 do Tổ truyền thông lập và đã gửi tới các thành viên Ban quản trị.

Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plzaza xin thông báo kế hoạch tổ chức trung thu năm 2022 như sau. 

1.      Mục đích, yêu cầu:

Phối hợp cùng tổ dân phố và các tổ chức của cư dân tổ chức đón Tết trung thu năm 2022 tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho các cháu thiếu nhi tại tòa nhà. Sự kiện được lập kế hoạch cụ thể, có sự phân công rõ rang và an toàn, tiết kiệm.

2.      Thời gian, Địa điểm, Nội dung

-         Thời gian: 19h15- 21h15 ngày 9 tháng 9 năm 2022;

-         Địa điểm: Sân tháp Đông, tòa nhà Hancorp Plaza;

-         Chương trình: Vui trung thu – tòa nhà Hancorp plaza (Có chương trình cụ thể kèm theo với kinh phí dự kiến 30.740.000 VNĐ - Ba mươi triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

3.      Kinh phí:

Trích từ nguồn quỹ cư dân;

4.      Phân công:

Xin trân trọng thông báo tới quý cư dân, các chủ sở hữu được biết và động viên, tạo điều kiện các cháu trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng (theo quy định pháp luật) tích cực tham dự sự kiện; Giám sát và tự chịu trách nhiệm an toàn của trẻ em khi tham gia sự kiện đồng thời giới thiệu đơn vị tổ chức sự kiện để Đêm trung thu cho các con em cư dân, chủ sở hữu trong tòa nhà được thành công tốt đẹp.

Mọi thông tin giới thiệu đơn vị tổ chức sự kiện xin liên hệ:

-         Bà Lương Thiếu Lan – Phó BQT, tổ phó tổ dân phố số 3: 0396911948

-         Ông Trần Quốc Long – Tổ truyền thông: 0912217448

Xin trân trọng thông báo./. 

Trưởng ban quản trị: Đỗ Xuân Sơn (đã kí)

Nơi nhận:
- Chi ủy; Tổ dân phố số 3 P. Dịch Vọng;

- Tổ phụ nữ tòa nhà Hancorp Plaza;

- Chủ các sàn VP, Trung tâm TM.

- Cty CPDV ĐT Hancorp;

- Cty TNHH QLBĐS Việt Phát;

- Cư dân (Thông báo loa và tại các sảnh)

- Lưu: VP BQT.

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm