Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo Quản lý vận hành năm 2021 và 2022 của Hancorp USE

 Báo cáo công tác Quản lý vận hành nhà chung cư Hancorp Plaza được đại diện Cty CP DV ĐT Hancorp trình bày tại HNNCC thường niên 2022

BÁO CÁO QLVH FILE WORD

HNNCC thường niên 2022 Hancorp Plaza


I. Công tác quản lý, vận hành nhà chung cư

Công tác quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật

Về dịch vụ an ninh, an toàn cháy nổ: 

Công tác vệ sinh môi trường tại toà nhà

Công tác quản lý, vận hành hệ thống điện, nước sinh hoạt

II. Các tồn tại và kiến nghị:

Thứ nhất, do hiện trạng của tòa nhà còn tồn tại một số nội dung liên quan đến sở hữu chung - riêng giữa Cư dân và Chủ đầu tư chưa thống nhất, trong khi Công ty Hancorp là đơn vị thuê tài sản của Chủ đầu tư và vận hành khu vực riêng của Chủ đầu tư nhưng một số cư dân không tách bạch giữa hai việc làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành tại toà nhà như: không được đánh giá ghi nhận một cách khách quan; không thực hiện được hết phương án quản lý vận hành để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó trong thời gian Công ty Hancorp được giao quản lý, vận hành tòa nhà Hancorp Plaza, Ban quản trị đã ký hợp đồng với Công ty Việt Phát về công tác quản lý vận hành riêng phần Dân cư, nhưng Ban quản trị chưa thống nhất với các đơn vị quản lý vận hành để thực hiện quản lý vận hành các công trình, hệ thống kỹ thuật dùng chung cho nhà chung cư. Vì vậy, việc phối hợp giữa Công ty Hancorp và các đơn vị khác chưa được tốt, dẫn đến chất lượng dịch vụ thấp hơn năng lực cung cấp và kỳ vọng của Công ty Hancorp. Tuy nhiên, với trách nhiệm của một đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư được Chủ đầu tư và đa số các chủ sở hữu tin tưởng lựa chọn, chúng tôi đã cố gắng hết sức trong khả năng cho phép để duy trì vận hành, đảm bảo tính liên tục, hiệu quả của hệ thống kỹ thuật cũng như các dịch vụ tiện ích kèm theo. Kết quả: 100% các chủ sở hữu được cung cấp điện, nước liên tục; An toàn, an ninh của tòa nhà được đảm bảo 24/7; Hệ thống thang máy, điều hòa hoạt động ổn định, an toàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tích cực hỗ trợ hoặc tạo điều kiện thuận lợi để sửa chữa một cách nhanh chóng, kịp thời sự cố tại khối căn hộ khi cư dân có yêu cầu. Tất cả nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ cư dân ngày càng tốt hơn.

Thứ hai, mặc dù Hội nghị nhà chung cư đã thông qua phương án về việc đóng phí dịch vụ của tháng 12 năm 2020 trở về trước. Tuy nhiên, Ban Quản trị có thông báo dừng thu phí dịch vụ mà không có bất cứ lý do nào. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính và hoạt động của Công ty Hancorp. 

Do đó, chúng tôi kiến nghị Ban Quản trị, Quý cư dân thực hiện một số biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện để chúng tôi có điều kiện nâng cao chất lượng quản lý, vận hành tòa nhà, cụ thể như sau:

(1) Đối với Phí dịch vụ quản lý vận hành tồn đọng từ năm 2017 – ngày 31/12/2020:

Ban quản trị phối hợp thông báo, đốc thúc để các căn hộ chưa thanh toán tiến hành thanh toán cho Công ty Hancorp trước khi Ban Quản trị ký hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành mới.

(2) Đối với Phí dịch vụ quản lý vận hành từ ngày 01/01/2021 đến nay:

Ban quản trị giải quyết việc thanh toán cho Công ty Hancorp phần phí dịch vụ quản lý vận hành chung từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm Ban Quản trị ký hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành mới.

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm