Chuyển đến nội dung chính

Biên bản Hội nghị nhà chung cư thường niên 2022

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN 2022

nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng

I. ĐỊA ĐIỂM: Phòng sinh hoạt cộng đồng, tầng 4 tháp Đông, nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, T.P. Hà Nội.

II. THỜI GIAN: Từ 20:50, thứ Hai ngày 26/12/2022.

III. THÀNH PHẦN: 

1. Ban quản trị (BQT): 

Ông: Đỗ Xuân Sơn Chức vụ: Trưởng ban quản trị

Bà: Lương Thiếu Lan Chức vụ Phó ban quản trị

Ông:Lã Văn Mậu Chức vụ Phó ban quản trị

Ông: Phạm Tuấn Phương Chức vụ Thành viên

Ông: Nguyễn Tiến Quang Chức vụ Thành viên

Ông: Đỗ Bình Phiên Chức vụ Thành viên

Ông: Hoàng Văn Dũng Chức vụ Thành viên

2. Đại diện Chủ đầu tư;

3. Đại diện Cty CP DV ĐT Hancorp: bà Võ Thị Thu Hương (Giám đốc Cty);

4. Đại diện Cty TNHH QLBĐS Việt Phát: ông Phạm Cương (Giám đốc Cty);

5. Tổ dân phố số 3 P. Dịch Vọng;

6. Đại diện CSH khu căn hộ, khu văn phòng, thương mại, nhà trẻ tại NCC Hancorp Plaza;

IV. NỘI DUNG:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của BQT và thông qua các khoản thu, chi năm 2022; 

2. Quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành(ĐV QLVH) nhà chung cư và thông qua việc điều chỉnh mức phí dịch vụ QLVH;

3. Xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong năm 2022 và thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung năm 2023;

4. Báo cáo tình hình quản lý vận hành nhà chung cư;

5. Quyết định các nội dung khác quy định tại Điều 102 của Luật nhà ở;CHI TIẾT VĂN BẢN


Các văn bản kèm theo Biên bản HNNCC thường niên 2022:

1. Báo cáo kết quả hoạt động 2022 và phương hướng hoạt động 2023 của BQT;

2. Các biên bản kiểm tra tư cách và biên bản kiểm phiếu;

3. Bảng tổng hợp kế hoạch bảo trì và giá trị dự kiến bảo trì phần sở hữu chung tòa nhà Hancorp Plaza năm 2023;

4. Báo cáo kết quả đầu thầu lựa chọn ĐVQLVH;

5. Báo cáo quản lý vận hành của Cty CP DV ĐT Hancorp;

6. Báo cáo quản lý vận hành của VPMC;


Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm