Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Thông báo mời họp hội nghị nhà chung cư bất thường

Nội dung chính: nhà chung cư mời chủ sở hữu, cư dân, khu văn phòng, trung tâm thương mại, nhà trẻ tới dự hội nghị nhà chung cư bất thường vào sáng 09/5/2021 tại phòng tòa nhà Hancorp Plaza phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên BQT nhiệm kì 2018-2021; đồng thời bầu ban quản trị khóa mới (nếu đủ điều kiện) Văn bản kèm theo: 1. Phiếu ứng cử- trích ngang sơ yếu lí lịch 2. Mẫu ủy quyền (khu căn hộ) Thông báo hội nghị nhà chung cư bất thường Thông báo tổ chức hội nghị nhà chung cư Từ khóa: phòng quản lý đô thị quận cầu giấy hướng dẫn ubnd phường tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường; ban quản trị cũ thông báo hội nghị bất thường, cách bầu ban quản trị nhà chung cư; ứng cử và tự ứng cử thành viên ban quản trị, mẫu ứng cử
Các bài đăng gần đây

Mẫu ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư

Nội dung chính: mẫu giấy chủ sở hữu khu căn hộ ủy quyền cho cá nhân khác tham dự hội nghị nhà chung cư Download Mẫu ủy quyền (Word)  từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* GIẤY ỦY QUYỀN (Tham dự HNNCC bất thường 5/2021) Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:………………………………………….……, chủ sở hữu căn hộ: ……................ Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:…………..Nơi cấp:…………... Do điều kiện cá nhân, tôi không thể tham dự HNNCC, tôi làm giấy ủy quyền này cho ông/bà có tên sau đây thay mặt tôi tham dự HNNCC Phạm vi ủy quyền: có đủ quyền hạn của một chủ sở hữu trong tham dự HNNCC. Tôi cam kết chỉ ủy quyền cho duy nhất 01 người, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền 01 lần cho đến khi kết thúc HNNCC, được UBND Quận công nhận kết quả HNNCC. Thông tin về người được ủy quyền: Họ tên người được ủy quyền ………………………………………………………………… CMND/CCCD/ Hộ chiếu:………………

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Công văn 09/CV-BQT gửi Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy BQT xin từ nhiệm, từ chức

Nội dung chính: BQT nhà chung cư  được công nhận thành lập theo văn bản 3466/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 và 30/3/2021 các thành viên gửi văn bản xin từ nhiệm và từ chức từ 01/4/2021. Để đảm bảo tòa nhà được vận hành an toàn trong thời gian chờ thông tin và quyết định từ chính quyền, BQT sẽ tạm thời đảm nhiệm nhiệm vụ cho tới hết 30/4/2021. Kể từ 01/5/2021, các thành viên xin hoàn toàn không đảm nhiệm nhiệm vụ là thành viên BQT nữa.  Cụ thể, xin đọc tại công văn 09/CV-BQT ngày 30/3/2021 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Công văn 96/CV-BQT

Nội dung chính: 30/3/2021 BQT tái ủy quyền Cty CP DVĐT Hancorp kí hợp đồng bảo trì 07 thang máy khu căn hộ- nhà chung cư Hancorp Plaza Kính gửi: - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Hancorp & Cty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam Căn cứ văn bản 128/QLĐT của Phòng Quản lý đô thị Quận Cầu Giấy về việc lựa chọn ĐVQLVH tại nhà chung cư Hancorp Plaza ngày 26/3/2021, BQT thông báo:  1. Tái ủy quyền mọi điều khoản theo văn bản 78/CV-BQT ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc bảo trì 07 thang máy khu căn hộ- nhà chung cư Hancorp Plaza; 2. Hủy văn bản 93/CV-BQT kí ngày 25/2/2021 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza về việc ủy quyền cho Cty TNHH QL BĐS Việt Phát; 3. Cty Cổ phần Dịch Vụ Đô thị Hancorp và Cty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam thực hiện các điều khoản trong hợp đồng đã kí kết và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, bảo trì 07 thang máy khu căn hộ, đảm bảo an ninh, an toàn cho người sử dụng theo quy định pháp luật. Từ khóa: hợp đồng bảo trì thang máy Mitsubishi; Tha

Thông báo 08/TB-BQT-2021 mời cư dân họp 28/3/2021

Nội dung chính: ngày 24/3/2021 BQT phát thông báo mời cư dân họp thảo luận đối sách cho việc không có ĐVQLVH từ 01/4/2021. Thời gian họp từ 8:30 đến 9:30 sáng Chủ Nhật 28/3/2021 tại Phòng sinh hoạt Cộng đồng Từ khóa: mẫu thông báo mời họp chung cư; thông báo dừng dịch vụ vệ sinh, an ninh; thông báo ban quản trị tòa nhà; thông báo mời họp khẩn; các chủ sở hữu chung cư trong tòa nhà hỗn hợp; 

Thông báo 25/TB-UBND của UBND phường Dịch Vọng ngày 17/3/2021

Nội dung nổi bật: UBND Phường Dịch vọng Đề nghị Tổng Cty xây dựng Hà Nội báo cáo về quản lý vận hành tòa nhà, việc quản lý và bàn giao kinh phí bảo trì khối trung tâm thương mại, văn phòng; cung cấp hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê đối với các diện tích sàn thương mại và văn phòng, làm rõ phần sở hữu của Chủ đầu tư hiện nay còn lại, thời gian trước ngày 25/3/2021 UBND Phường Dịch Vọng Yêu cầu các tổ chức, đơn vị hiện đang sản xuất kinh doanh, làm việc tại diện tích sàn thương mại, văn phòng cung cấp hồ sơ pháp lý, giấy tờ ĐKKD, chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản hoặc hợp đồng thuê tài sản (nếu có), thời gian trước ngày 22/3/2021; Thông tin chi tiết của thông báo số 25/UBND của Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy ngày 17/3/2021 Thông báo 25/UBND -Trang 1 Thông báo số 25/UBND của phường Dịch Vọng- quận Cầu Giấy 17/3/2021 Từ khóa: UBND phường yêu cầu Tổng công ty xây dựng Hà Nội mở tài khoản, hạch toán riêng kinh phí bảo trì khối trung tâm thương mại và văn p

Mẫu thẻ an ninh thang máy cấp phát mới

Nội dung chính: thẻ thang máy chung cư đảm bảo an ninh an toàn; bài viết về hình thức thẻ an ninh thang máy, nội dung quy định sử dụng thẻ, cách bảo quản thẻ, hướng dẫn đổi thẻ, báo mất thẻ thang máy, đơn vị quản lý thẻ thang máy chung cư .. Mẫu thẻ an ninh thang máy phát hành từ tháng 3 năm 2021 của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza. Nội dung quy định sử dụng thẻ: - Thẻ này là tài sản của cư dân hoặc BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, đề nghị trả lại khi có yêu cầu hoặc nhặt được - Thẻ chỉ sử dụng tại nhà chung cư Hancorp Plaza, nghiêm cấm sử dụng trái phép, sao chép khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của BQT - Trường hợp mất hoặc hư hỏng thẻ, đề nghị liên hệ ngay BQL hoặc BQT, chi tiết xem tại http://www.hancorpplaza.com Lưu ý: Thẻ chỉ cấp phát cho cư dân khu căn hộ thuộc nhà chung cư Hancorp Plaza, đơn vị quản lý vận hành hợp pháp được BQT kí kết hợp đồng Nghiêm cấm sao chép trái phép, cho mượn không đúng đối tượng sử dụng BQL tòa nhà chịu trách nhiệm quản lý đối tượng sử dụng thẻ Mỗi că

Thông báo sử dụng thẻ thang máy mới

 Nội dung: lịch thi công hệ thống an ninh thang máy; đối tượng được phát thẻ mới; lịch cập nhật thẻ an ninh thang máy cũ THÔNG BÁO <V/v kế hoạch thi công & sử dụng kiểm soát an ninh thang máy mới> Kính gửi: Cư dân, Khách hàng, Đối tác tại nhà chung cư Hancorp Plaza • Căn cứ thông báo 86/TB-BQT ngày 19/01/2021 của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza về kế hoạch thay thế hệ thống kiểm soát thang máy khu căn hộ; • Căn cứ công văn 03-2021/CV-BQT ngày 01/02/2021 BQT gửi Cty CPDVĐT Hancorp yêu cầu bàn giao hệ thống KSTM và thời hạn thực hiện; • Căn cứ nghị quyết 88/NQ-BQT của BQT; • Căn cứ hợp đồng dịch vụ lắp đặt hệ thống kiểm soát thang máy giữa BQT và Cty TNHH CMTech; • Để đảm bảo sử dụng thẻ thang máy đúng đối tượng; BQT THÔNG BÁO Về việc thi công:  1. Kế hoạch thi công thay thế mới hệ thống kiểm soát an ninh (KSAN) thang máy khu căn hộ như sau:        - Phạm vi: 06 thang máy khu căn hộ tháp Đông và tháp Tây; - Biện pháp: trong thời gian thi công, đơn vị thi công sẽ dừng từng thang