Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2022

Thông báo 06/2022/TB-BQT tổ chức Trung thu năm 2022

Nội dung: BQT phối hợp cùng tổ dân phố, các tổ chức tổ chức sự kiện Vui Trung Thu tại sân tháp Đông, tối ngày 9/9/2022 Chi tiết của thông báo THÔNG BÁO v/v tổ chức trung thu năm 2022 Kính gửi: Quý cư dân, các chủ sở hữu tại tòa nhà Hancorp plaza   Căn cứ: -   Chương trình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza đã được thống nhất tại Biên bản cuộc họp Ban quản trị số 001/BB-BQT ngày 04 tháng 6 năm 2022; -   Quy chế hoạt động và thu chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp plaza đã được Hội nghi nhà chung cư năm 2019 thông qua. -    Kế hoạch và dự toán tổ chức Tết trung thu năm 2022 do Tổ truyền thông lập và đã gửi tới các thành viên Ban quản trị. Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plzaza xin thông báo kế hoạch tổ chức trung thu năm 2022 như sau.   1.       Mục đích, yêu cầu: Phối hợp cùng tổ dân phố và các tổ chức của cư dân tổ chức đón Tết trung thu năm 2022 tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho các cháu thiếu nhi tại tòa nhà. Sự kiện được lập