Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2022

Thông báo 17/2022/TB-BQT v.v. thay đổi HSYC

Nội dung chính: thông báo này thay thế thông báo 16/2022/TB-BQT, tại thông báo mới này làm rõ 1 số khái niệm/ từ ngữ  và lưu ý việc phân bổ các diện tích chung riêng trong hồ sơ mời thầu chỉ là tạm thời, sử dụng phân bổ trách nhiệm đóng phí quản lý vận hành, không sử dụng để xác định quyền sở hữu của chủ sở hữu. Chi tiết chính xác và nội dung đầy đủ, xin xem tại văn bản dưới đây Download văn bản PDF tại đây

Thông báo 16/2022/TB-BQT v.v. sửa đổi Hồ sơ Yêu cầu

Ngày 18/11/2022, BQT ra thông báo về việc sửa đổi Hồ sơ Yêu cầu (HSYC) của gói thầu cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư số hiệu 11/11/22/QLVH-HANCORPPLAZA Sau khi phát hành thông báo số 15 , một số đơn vị đã liên hệ BQT để mua hồ sơ, BQT xin thay đổi một số nội dung về Yêu cầu Phạm vi cung cấp và Phân bổ kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung của tòa nhà Chi tiết của sửa đổi HSYC, xin xem tại bản chụp dưới đây Download công văn 16/2022/TB-BQT 

Thông báo mời thầu QLVH chung cư Hancorp Plaza

Nội dung chính : BQT nhà chung cư Hancorp Plaza mời các đơn vị quản lý vận hành chào giá cung cấp dịch vụ cho gói thầu 02 năm (từ 1/1/2023 đến hết 31/12/2024), phát hành hồ sơ từ 11/11 đến 14/11/2022. Chi tiết tại thông báo 15/TB-BQT trưởng ban quản trị kí ngày 09/11/2022, xem bản chụp (có dấu) THÔNG BÁO MỜI THẦU V/v: Thông báo mời thầu dịch vụ quản lý vận hành Kính gửi: Các đơn vị quản lý vận hành trên địa bàn TP Hà Nội. Tên bên mời thầu:  BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ HANCORP PLAZA, PHƯỜNG DỊCH VỌNG  Địa chỉ: Văn phòng Ban Quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, tầng 1, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà theo hình thức chào giá cạnh tranh như sau: 1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư Hancorp Plaza. + Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. + Thời gian thực hiện hợp đồng cho gói thầu: 02 năm (Từ ngày 01/01/2023 đến h

Kế hoạch mời thầu cung cấp dịch vụ quản lý vận hành chung cư năm 2022

Theo kế hoạch, từ khi phát đi thông báo này tới 15/12/2022, BQT tổ chức mời thầu cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà theo hình thức chào giá cạnh tranh và Tổ chức Hội nghị nhà chung cư (phát phiếu xin ý kiến cư dân) để biểu quyết lựa chọn đơn vị quản lý vận hành giai đoạn 1/1/2023 đến hết 31/12/2024. Cụ thể xin xem tại các tài liệu đính kèm và hình chụp THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức lựa chọn Đơn vị quản lý vận hành  Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng (BQT) thông báo kế hoạch tổ chức lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư Hancorp Plaza như sau: 1.Nội dung:  Kế hoạch được phân chia thành 2 giai đoạn: 1.1.Tổ chức mời thầu cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà theo hình thức chào giá cạnh tranh: BQT đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập là Công ty CP khai thác bất động sản và bảo trì 5S Việt Nam thực hiện công việc xây dựng hồ sơ, tổ chức mời thầu và chấm thầu, dưới sự giám sát của BQT và cư dân. Đơn vị tư vấn sẽ đánh giá xếp hạng báo cáo BQT và cư dân