Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2019

Thông báo 02 của Ban Quản Trị về Phí dịch vụ và phí trông giữ xe

Thông báo 02/TB-2019-BQT về việc tạm đóng phí dịch vụ và phí trông giữ xe, thực hiện Nghị quyết Hội nghị nhà chung cư ngày 28/12/2018. Thông báo ký ngày 16/1/2019 có nội dung chính về phí dịch vụ năm 2017-2018, phí trông xe và trách nhiệm của Đơn vị quản lý vận hành Bản chụp Thông báo 02 của Ban Quản Trị (xin tạm đăng hình chụp chưa căn chỉnh ở chế độ tốt nhất) Thông báo khác: 11/1/2019:  Kế hoạch quý I năm 2019 02/1/2019:  Phân công nhiệm vụ 28/12/2018:  Quyết định công nhận BQT của UBND quận

Kế hoạch quý I năm 2019

Thông báo tóm tắt các hoạt động trong quý I năm 2019 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza và có file kế hoạch chi tiết kèm theo Kế hoạch Quý I năm 2019 Kèm theo kế hoạch ( file excel ) của Ban Quản Trị. Thông báo khác: 02/1/2019:  Phân công nhiệm vụ 28/12/2018:  Quyết định công nhận BQT của UBND quận

Phân công nhiệm vụ thành viên BQT Hancorp Plaza

Thông báo đầu tiên của Ban Quản Trị nhà chung cư về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên #TB01-BQT-2019 ; #BQTHancorpPlaza; #BanQuanTri; Nhiệt Tình- Nỗ Lực; Đoàn Kết- Sáng Suốt; Minh Bạch- Rõ Ràng