Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2019

Thông báo 02 của Ban Quản Trị về Phí dịch vụ và phí trông giữ xe

Thông báo 02/TB-2019-BQT về việc tạm đóng phí dịch vụ và phí trông giữ xe, thực hiện Nghị quyết Hội nghị nhà chung cư ngày 28/12/2018. Thông báo ký ngày 16/1/2019 có nội dung chính về phí dịch vụ năm 2017-2018, phí trông xe và trách nhiệm của Đơn vị quản lý vận hành Bản chụp Thông báo 02 của Ban Quản Trị (xin tạm đăng hình chụp chưa căn chỉnh ở chế độ tốt nhất) Thông báo khác: 11/1/2019:  Kế hoạch quý I năm 2019 02/1/2019:  Phân công nhiệm vụ 28/12/2018:  Quyết định công nhận BQT của UBND quận

Kế hoạch quý I năm 2019

Thông báo tóm tắt các hoạt động trong quý I năm 2019 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza và có file kế hoạch chi tiết kèm theo Kế hoạch Quý I năm 2019 Kèm theo kế hoạch ( file excel ) của Ban Quản Trị. Thông báo khác: 02/1/2019:  Phân công nhiệm vụ 28/12/2018:  Quyết định công nhận BQT của UBND quận

Phân công nhiệm vụ thành viên BQT Hancorp Plaza

Thông báo đầu tiên của Ban Quản Trị nhà chung cư về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên #TB01-BQT-2019 ; #BQTHancorpPlaza; #BanQuanTri; Nhiệt Tình- Nỗ Lực; Đoàn Kết- Sáng Suốt; Minh Bạch- Rõ Ràng

Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư

Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội. Nội quy đã được lấy ý kiến chủ sở hữu, thông qua Hội nghị nhà chung cư, được BQT ban hành theo đúng trình tự pháp luật, công khai tại bản tin tòa nhà Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 2: Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng khác, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư Điều 3: Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư Điều 4: Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của chung cư Điều 5: Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng Điều 6: Quy định về việc xử lý khi có sự cố của nhà chung cư Điều 7: Quy định về việc công khai thông tin của nhà chung cư Điều 8: Xử lý các hành vi vi phạm Điều 9: Điều khoản thi hành XEM CHI TIẾT NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ FILE PDF Từ khóa: căn hộ chung cư sửa chữa xin phép a

Quy chế hội nghị nhà chung cư

Nội dung chính của Quy chế hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Điều 2: Mục đích ban hành quy chế Điều 3: Hội nghị nhà chung cư Điều 4: Hội nghị nhà chung cư lần đầu Điều 5: Hội nghị nhà chung cư bất thường Điều 6: Hội nghị nhà chung cư thường niên Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người đang sử dụng và đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự Hội nghị Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu Điều 9: Ban chủ tọa và Ban thư ký Hội nghị nhà chung cư Điều 10: Quyền biểu quyết và nguyên tắc thông qua các quyết định tại Hội nghị Điều 11:Biên bản hội nghị Điều 12: Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm XEM CHI TIẾT QUY CHẾ HNNCC TẠI ĐÂY Từ khóa: quyền của chủ sở hữu căn hộ, quyền của chủ sở hữu trung tâm thương mại, quyền của chủ sở hữu tầng hầm, quyền của khu văn phòng, nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách đại biểu tại hội nghị, ai ghi biên bản hội nghị, khi nào 

Quy chế hoạt động và thu chi tài chính

Quy chế hoạt động và thu chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư gồm 6 chương, 28 điều CHI TIẾT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG & THU CHI TÀI CHÍNH  (PDF) Trích Điều 4- Quyền và nghĩa vụ của Ban quản trị 4.1 Chủ trì hội nghị nhà chung cư theo quy định của pháp luật; báo cáo HNNCC kết quả công tác quản lý sử dụng nhà chung cư, hoạt động của BQT trong thời gian giữa 2 kỳ hội nghị; 4.2 BQT phối hợp với BQT trong việc soạn thảo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nội quy chung cư, nội quy PCCC, sử dụng sân, để xe, thang máy, hành lang, nếp sống văn hóa, ..phù hợp với NQSDNCC, quy định pháp luật hiện hành và phối hợp hỗ trợ để công tác QLVH của BQL được tiến hành thuận lợi. 4.3 Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CSH/ người SD trong quá trình sử dụng nhà chung cư 4.4 Đề nghị HNNCC thông qua mức giá dịch vụ QLVH; BQT đại diện cư dân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp QLVH chung cư được HNNCC lựa chọn; Giám sát hoạt động QLVH theo hợp đồng đã ký; Kiểm tra các báo cáo thu chi tài chính về hoạt độn

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ