Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2024

Biên bản hội nghị nhà chung cư thường niên 2023

Biên bản hội nghị nhà chung cư thường niên 2023 nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng, diễn ra từ 8h00, thứ Bảy ngày 13/01/2024 tại Phòng sinh hoạt cộng đồng, tầng 4 Tháp Đông, nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, T.P. Hà Nội- có 87/259 đại diện CSH khu căn hộ và 5/14 CSH khu văn phòng, tổng cộng 92/273, tương đương 35% số CSH tham gia.Căn cứ Điều 6 Quy chế hội nghị nhà chung cư ban hành hàng năm thì hội nghị đủ điều kiện tiến hành. Trưởng tiểu ban công bố HNNCC thường niên đủ điều kiện tiến hành. Biên bản gồm 19 trang và 05 văn bản kèm theo XEM CHI TIẾT BIÊN BẢN  (pdf) Các văn bản kèm theo: 1. Báo cáo kết quả HĐ của BQT năm 2023, báo cáo tổng hợp các khoản thu chi 2023, phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của BQT ; 2. Các biên bản kiểm tra tư cách và biên bản kiểm phiếu biểu quyết đánh giá kết quả dịch vụ QLVH (sẽ upload sau); 3. Bảng tổng hợp kế hoạch bảo trì các hạng mục và giá trị dự kiến bảo trì phần sở hữu chung và khu căn hộ tại t

Thông báo của BQT về phí quản lý vận hành chung cư

 Nội dung chính của thông báo để thực hiện nghị quyết HNNCC thường niên 2023 về mức bù 2,000 VNĐ từ quỹ cư dân giai đoạn 1/6/2023 đến 31/12/2023 và mức phí áp dụng từ 1/1/2024 1. Giai đoạn 1/6/2023 đến 31/12/2023: trích quỹ cư dân để bù phí quản lý vận hành cho khối căn hộ ở mức 2,000 VNĐ/m2/tháng; 2. Giai đoạn từ 1/1/2024 đến khi có thông báo mới: không trích quỹ để bù phí quản lý vận hành, tất cả các khu vực nộp phí như hợp đồng BQT đã kí với Cty CP Tập đoàn Đức Đại Phát, cụ thể 3,281 VNĐ/m2/tháng cho khối VP, TTTM, NT và 7,700 VNĐ/m2/tháng cho khối căn hộ Chi tiết xem tại thông báo của BQT NCC Hancorp Plaza dưới đây

Thông báo nhân sự tổ giám sát chất lượng QLVH 2024

Theo biểu quyết tại HNNCC 2023, BQT thông báo bổ sung 4 nhân sự tham gia tổ giám sát chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của Cty CP Tập Đoàn Đức Đại Phát, văn bản kí 18/1/2023. Theo đó, tổ giám sát sẽ khách quan đánh giá các dịch vụ và báo cáo BQT chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng.  XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO Từ khóa: Tập Đoàn Đức Đại Phát, quản lý vận hành, giám sát dịch vụ, tổ giám sát, tổ đánh giá dịch vụ, 

Công văn yêu cầu Cty ĐT Hancorp trông giữ xe đạp tại hầm

 Công văn BQT gửi Cty ĐT Hancorp về việc trông giữ xe đạp, xe đạp điện của CSH khu căn hộ- NCC Hancorp Plaza tại các tầng hầm B1, B2 theo kết luận tại Hội nghị nhà chung cư thường niên 2023. Vị trí trông giữ xe đạp điện cần đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Chi tiết công văn 41/2024/CV-BQT xem tại ảnh chụp phía dưới 

Báo cáo tài chính tổng hợp các quỹ năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp các quỹ trong năm 2023 (từ 1/1 đến 31/12) được tổng hợp bởi ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza. Các quỹ trong báo cáo gồm: Qũy bảo trì, Quỹ cư dân, Quỹ tòa nhà năm 2023 dưới hình thức sổ tiết kiệm, tài khoản, tiền mặt CHI TIẾT BÁO CÁO (PDF) Từ khóa : báo cáo tài chính, hội nghị nhà chung cư, hội nghị thường niên chung cư, báo cáo chung cư, báo cáo quỹ bảo trì chung cư, mẫu báo cáo quỹ bảo trì chung cư hà nội, báo cáo năm

Báo cáo Công tác quản lý vận hành NCC Hancorp Plaza từ 1.6.2023 của ĐVQLVH

 Báo cáo gồm Giới thiệu chung, Công tác QLVH đã thực hiện theo hợp đồng, tiếp thu chỉ đạo của BQT, Tổ dân phố, dịch vụ khách hàng, lễ tân, thu ngân, dịch vụ vệ sinh, dịch vụ an ninh, quản lý kĩ thuật, PCCC, cây xanh..cùng với báo cáo là phương hướng, kế hoạch QLVH năm 2024 của BQL thuộc Cty CP Tập đoàn Đức Đại Phát (lập bởi trưởng ban quản lý Nguyễn Quốc Khánh, 12/2023) CHI TIẾT TÀI LIỆU  

Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và phương hướng, kế hoạch 2024 của BQT

 Kết quả hoạt động năm 2023 của BQT gồm các phần Khái quát chung (Thuận lợi, Khó khăn, Tồn tại), Những công việc đã triển khai (Duy trì QLVH, Sửa chữa- Mua Sắm,  Quản lý tài chính, Bảo trì 1 phần của kế hoạch)..vân vân.. Phương hướng, kế hoạch năm 2024 của BQT gồm các phần: Kế hoạch đánh giá đơn vị QLVH, Kế hoạch bảo trì, Quản lý tài chính, Đòi quyền sử dụng hợp pháp của các CSH, Phân định và sử dụng các loại quỹ, Giải quyết tồn tại giữa 02 đơn vị QLVH (Hancorp và Việt Phát), Kế hoạch bầu BQT khóa 2025-2027..) CHI TIẾT BÁO CÁO VÀ KẾ HOẠCH

Báo cáo tài chính tổng hợp các quỹ Quý IV năm 2023

 Qũy bảo trì, Quỹ cư dân, Quỹ tòa nhà quý IV năm 2023 dưới hình thức sổ tiết kiệm, tài khoản, tiền mặt Thời gian: từ 01/10/2023 đến 31/12/2023, báo cáo bởi BQT nhà chung cư Hancorp Plaza Quỹ bảo trì tồn: 16,262,174,737 VNĐ Quỹ cư dân tồn: 3,006,861,438 VNĐ Quỹ tòa nhà tồn: 63,635,542 VNĐ Các khoản Thu quỹ tòa nhà chính gồm:  1. Cho thuê quầy trung thu 2. Cho thuê chỗ để phương tiện trên sân (Gym, Winmart, Trống Đồng, Nhà trẻ, Nhà hàng Luckily, Nhà hàng Bếp Huyền 3. Hóa giá bốt bảo vệ cũ Các khoản chi quỹ tòa nhà chính gồm: 1. Hút bể phốt 32,508,000 2. Nộp thuế GTGT 5,19,500 3. Thuế TNDN quý III 5,19,500 4. Bù phí QLVH 02 tháng 9, 10 số tiền 120,408,060  5. Ngày phụ nữ VN cho tổ phụ nữ số 5 số tiền 5,000,000 6. Ngày phụ nữ VN khối văn phòng số tiền 5,000,000 7. Quà tặng chi hội Phụ nữ mời 20/10 số tiền 1,000,000 8. Thuê kế toán đến 12/2023 số tiền 12,000,000 9. Cung cấp và lắp đặt Bảng biển 42,843,000 10. Các khoản chi khác (xem bảng kê) XEM CHI TIẾT BÁO CÁO