Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2020

Thu chi tài chính của BQT quý 2 năm 2020

Nội dung chính: báo cáo thu chi quý 2 năm 2020, BQT công khai thu chi tài chính Theo quy định tại thông tư TT 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng và Quy chế thu chi tài chính của BQT được Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza thông qua (điều 17), đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của Quy chế, quy định của Pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan. Ban quản trị có trách nhiệm công khai trên bản tin các hoạt động thu chi tài chính của BQT hàng tháng, hàng quý. Việc công khai thu chi tài chính trên website BQT mang tính chất bổ sung, mang tới lợi ích về lưu trữ trực tuyến và tiện lợi cho thành viên BQT, cho cư dân và các bên liên quan. Số liệu tại thu chi tài chính của BQT đã được dán công khai tại bản tin tòa nhà.  Năm 2020 - Quý 2- Trang 1 Năm 2020 - Quý 2- Trang 2 Năm 2020 - Quý 2- Trang 3 BCTC BQT Năm 2020 - Quý 2- Trang cuối Từ khóa: công khai thu chi tài chính, kỳ hạn tiền gửi kinh phí bảo trì phần diện tích chung; biểu mẫu thu chi tài chính ban quản trị; quyết định chi tiêu

Công văn 132/CV-28T của Cty CP DV ĐT Hancorp gửi BQT và cư dân

Nội dung chính: BQL hồi đáp công văn 08 của BQT về thu-chi tầng hầm và quản lý quỹ kết dư Công văn 132 ngày 27/6/2020 của BQL Từ khóa: Ban quản lý trực thuộc Chủ đầu tư; tranh chấp về diện tích sở hữu chung- sử dụng chung; Võ Thị Thu Hương; UBND Dịch Vọng

Công văn 08/2020/CV-BQT của Ban quản trị gửi Cty CP DV ĐT Hancorp

Nội dung chính: BQT đề nghị BQL chưa được phân bổ chi phí khấu hao tầng hầm và chi phí nộp thuế thuê đất (vì đây là các phần đang tranh chấp, chưa có căn cứ để chi); Công văn 08/2020/CV-BQT ngày 23/6/2020 Từ khóa: diện tích trông giữ ô tô tầng hầm; nguyên tắc quản lý thu-chi của Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà; quản lý tầng hầm chung cư hancorp plaza

Thương thảo hợp đồng Dịch vụ Quản lý vận hành tòa nhà

Kính gửi: Cty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp. Căn cứ vào nghị quyết HNNCC ngày 29/12/2019 về việc lựa chọn ĐVQLVH; Căn cứ vào thông báo về việc lựa chọn ĐVQLVH của BQT Hancorp Plaza;  Căn cứ vào các biên bản cuộc họp đàm phám Hợp đồng dịch vụ QLVH giữa BQT và Công Cty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp; BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh- P. Dịch Vọng, về cơ bản đã nhất trí với dự thảo hợp đồng và các phụ lục kèm theo. BQT đề nghị Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp bổ sung, sửa đổi khoản 3 phụ lục 05 (về nguyên tắc quản lý thu-chi và quản lý quỹ kết dư từ QLVH tầng hầm) theo đúng nội dung đã đàm phán, cụ thể như sau: a. Xác định các khoản thu: Cty có báo cáo chi tiết các khoản thu từ toàn bộ diện tích các tầng hầm của tòa nhà; tổng hợp số liệu từ 01/01/2019 đến nay; b. Xác định các khoản chi: Cty có báo cáo cụ thể chi phí cho QLVH các tầng hầm,  tổng hợp số liệu tương ứng với thời gian thu nêu trên. Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp chưa được phân bổ chi phí khấu hao tầng hầm và chi ph