Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2022

Báo cáo tài chính quý III năm 2022

BQT công khai bảng kê thu, chi, tồn 02 loại quỹ Bảo trì và quỹ Cư dân trong quý 3 năm 2022 Từ khóa: công khai tài chính, báo cáo quý của BQT, báo cáo tài chính tòa nhà chung cư