Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2021

Thông báo 09-2021/TB-BQT v/v thanh toán nước sinh hoạt

Nội dung chính: Thông báo 09-2021/TB-BQT ngày 30/8/2021 v/v thanh toán nước sinh hoạt Việc thu tiền nước sinh hoạt của các Chủ sở hữu Căn cứ vào QĐ hiện hành của Pháp luật và Luật nhà ở và Thông tư 02 và Thông tư 06 của BXD; Căn cứ vào hợp đồng QLVH, thì Cty TNHH QL BĐS Việt Phát (Việt Phát) có trách nhiệm phối hợp, kí hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ để thực hiện công việc QLVH Do vậy, Việt Phát tiến hành ghi số công-tơ nước sinh hoạt hàng tháng tại khu căn hộ và thu tiền nước sinh hoạt theo đúng đơn giá của Tp Hà Nội Việt Phát đã liên hệ với Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy, được hướng dẫn làm việc với Cty CP Dịch vụ đô thị Hancorp v/v thanh toán nước thu hộ nêu trên. Tuy nhiên Cty CP DVĐT Hancorp không hợp tác, không làm việc với Việt Phát. - Trước tình hình đó, BQT gửi công văn XN nước sạch Cầu Giấy y/c v/v thu trực tiếp từ các CSH hoặc ủy quyền Việt Phát thu hộ. Tuy nhiên, đến nay BQT chưa nhận được trả lời bằng văn bản từ XN nước sạch Cầu Giấy. Qua trao đổi trực tiếp với XN n