Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2019

Xây dựng hệ thống Trưởng tầng tại Hancorp Plaza

Để đảm bảo quyền tham gia đóng góp ý kiến, quyền giám sát của cư dân đối với các hoạt động của tòa nhà một cách công khai, minh bạch; Để hỗ trợ các hoạt động của Ban Quản Trị, Tổ dân phố; Căn cứ ý kiến, nguyện vọng của cư dân tại Hội nghị nhà chung cư, Hội nghị Đại biểu nhân dân; Căn cứ Biên bản họp Ban quản trị ngày 30/3/2019 về việc thành lập Hệ thống Trưởng tầng Ảnh minh họa (từ cư dân Hancorp Plaza) Ban Quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza- Tổ dân phố số 6 trân trọng thông báo: 1. Căn cứ danh sách những cá nhân đã tích cực tham gia các hoạt động chung của tòa nhà như hỗ trợ Ban quản trị tổ chức Hội nghị nhà chung cư, hỗ trợ tổ dân phố tổ chức Gặp mặt tất niên và tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân, Ban Quản Trị - Tổ dân phố đã phối hợp vận động và được các ông/ bà có tên trong danh sách (Phụ lục 1) đống ý tham gia Hệ thống Trưởng tầng 2. Vai trò và nhiệm vụ Hệ thống trưởng tầng: a. Là người đại diện cư dân trong cụm tầng tham gia các cuộc họp do Ban quản trị, Tổ dân phố

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 của BQT

 Báo cáo tài chính quý I năm 2019 của BQT Nhà Chung Cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng