Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2020

Thu chi tài chính của BQT quý 3 năm 2020

Nội dung chính: báo cáo tài chính quý III năm 2020, BQT công khai thu chi tài chính Theo quy định tại thông tư TT 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng và Quy chế thu chi tài chính của BQT được Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza thông qua (điều 17), đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của Quy chế, quy định của Pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan. Ban quản trị có trách nhiệm công khai trên bản tin các hoạt động thu chi tài chính của BQT hàng tháng, hàng quý. Việc công khai thu chi tài chính trên website BQT mang tính chất bổ sung, mang tới lợi ích về lưu trữ trực tuyến và tiện lợi cho thành viên BQT, cho cư dân và các bên liên quan. Số liệu tại thu chi tài chính của BQT đã được dán công khai tại bản tin tòa nhà.  Thu chi của BQT quý 3 Thu chi của BQT quý 3 Thu chi của BQT quý 3 Thu chi của BQT quý 3- báo cáo tài chính Từ khóa: báo cáo tài chính của chung cư, công khai thu chi tài chính, kỳ hạn tiền gửi kinh phí bảo trì phần diện tích chung; biểu mẫu thu chi tài chính ban quả

Công văn 29/CV-BQT của Ban quản trị gửi Đơn vị QLVH HancorpUse hạn cuối cung cấp dịch vụ

 Nội dung chính: Ngày 31/8/2020, BQT gửi văn bản số 29/CV-BQT để thông báo tới Cty CP DV Đô thị Hancorp hạn cuối phục vụ QLVH Kính gửi : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Hancorp - Căn cứ chức năng, n/vụ của Ban quản trị (BQT) quy định tại Quy chế NCC Hancorp Plaza; - Căn cứ biên bản Hội nghị NCC Hancorp Plaza ngày 29/12/2019; - Căn cứ văn bản 177/CV-28T và 132/CV-28T của Cty CP DVĐT Hancorp; - Căn cứ văn bản 08/2020/CV-BQT; 15/2020-CV-BQT của BQT gửi Cty CP DVĐT Hancorp; -  Căn cứ công văn 22/2020/CV-BQT về việc dừng thương thảo hợp đồng QLVH với Cty CP DVĐT Hancorp; BQT nhà chung cư Hancorp Plaza thông báo: 1. Cty CP DV ĐT Hancorp (Cty) cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư Hancorp Plaza với nội dung: Thời hạn cung cấp dịch vụ: đến hết ngày 30/9/2020; Thời gian dự kiến đơn vị QLVH mới tiếp quản: trước hoặc trong ngày 30/9/2020; 2. Cty hoàn thành nghĩa vụ báo cáo, bàn giao số liệu, bàn giao tài sản và hai bên đã ký thỏa thuận thanh lý các hợp đồng

Công văn 901/CV-TCT Tổng Công ty xây dựng Hà Nội gửi BQT

 Nội dung chính: ngày 21/8/2020 Tổng Cty Xây dựng Hà Nội - CTCP gửi văn bản 901/CV-TCT về việc bàn giao hiện trạng phần sở hữu chung, sử dụng chung chung cư Hancorp Plaza.  1. CĐT bàn giao phần sở hữu chung, sử dụng chung cho BQT theo quy định pháp luật, sau đó BQT kí hợp đồng QLVH với 1 đơn vị có đủ năng lực để quản lý chung cư 2. Tòa nhà đã được đưa vào hoạt động thời gian dài, CĐT chỉ bàn giao hiện trạng 3. Đối với diện tích để ô tô tại tầng hầm CĐT vẫn đang coi là diện tích riêng, không thuộc diện bàn giao Từ khóa: tầng hầm là nơi để xe của chung cư; tiến độ bàn giao phần sở hữu chung; tòa nhà hancorp plaza; chủ đầu tư và ban quản trị