Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2022

Thông báo mời dự Hội nghị nhà chung cư

Ban quản trị thông báo mời chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp (được ủy quyền) dự hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza vào sáng ngày 8 tháng 5 năm 2022 tại tầng 4 tháp đông, Hancorp Plaza 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng. Nội dung chính gồm 2 phần là: các nội dung theo quy định về HNNCC và Bầu BQT nhiệm kì mới Từ khóa: Thủ tục và điều kiện tham dự Hội nghị nhà chung cư; Quy trình ứng cử thành viên ban quản trị nhà chung cư