Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2020

CĐT gửi thông báo tới BQT 27/11/2020

Nội dung chính: Chủ đầu tư ủy quyền cho Cty CPDV ĐT Hancorp làm việc với BQT nhằm bàn giao, lập biên bản ghi nhận hiện trạng thiết bị, hiện trạng quản lý sử dụng phần diện tích sở hữu chung của nhà chung cư Chủ đầu tư bàn giao còn thiếu diện tích sở hữu chung và 1 số trang thiết bị vì vậy BQT ghi chú tại biên bản bàn giao. Tuy nhiên, Chủ đầu tư bất chấp quy định của pháp luật phát hành thông báo ngày 27/11/2020 thể hiện sự ngông ngược, tư tung tự tác hòng chiếm quyền quản lý chung cư Hancorp Plaza. Từ khóa: chủ đầu tư- Tổng công ty xây dựng Hà Nội coi thường pháp luật; tổng công ty xây dựng Hà Nội chây ỳ bàn giao chung cư; 

Văn bản 74/TB-BQT gửi CĐT yêu cầu bàn giao đầy đủ hồ sơ và bổ sung trang thiết bị còn thiếu

 Nội dung chính: BQT yêu cầu Chủ đầu tư bàn giao đầy đủ hồ sơ và bổ sung trang thiết bị còn thiếu