Chuyển đến nội dung chính

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza

Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF)

Điều 1: Mục đích ban hành

Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử

4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp

4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu.


Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT

5.1. Số lượng thành viên Ban quản trị dự kiến là 05 thành viên

5.2. Ban quản trị dự kiến được bầu gồm:

(quy chế về số lượng thành viên BQT được sửa đổi tại HNNCC 2019)

- 01 Trưởng ban;

- 02 Phó ban (trong đó có 1 phó ban là đại diện của CĐT theo quy định);

- 02 thành viên;

5.3 Nhiệm kì của BQT là 03 năm kể từ ngày UBND quận Cầu Giấy ban hành quyết định công nhận.

5.4 Hoạt động của BQT theo quy chế hoạt động của BQT được HNNCC thông qua

Điều 6: Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BQT

6.1 Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đang sở hữu căn hộ và đã về sinh sống tại căn hộ trong chung cư Hancorp Plaza; trường hợp người đang sử dụng căn hộ không phải là CSH căn hộ hoặc diện tích khác được ủy quyền tham dự HNNCC thì có thể bầu làm thành viên BQT (không giữ vai trò Trưởng/ Phó ban).

6.2. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Namm; có năng lực và kỹ năng phù hợp và cần thiết cho việc thực hiện công việc của BQT; có sức khỏe tốt; có tính xây dựng, tích cực và gương mẫu; vô tư, khách quan; không lợi dụng vị trí thành viên BQT để trục lợi cá nhân; không tiền án, tiền sự; ưu tiên chọn đại biểu có kiến thức kinh nghiệm về xây dựng, tài chính, kiến trúc, pháp luật tham gia BQT.

6.3 Có tư cách đạo đức tốt, không tham nhũng, hối lộ, cam kết không xâm phạm vào tài sản của các CSH.

6.4 Thành viên BQT và các thành viên trong gia đình (gồm vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột) không được là CSH, cổ đông của (các) công ty cung cấp dịch vụ quản lý liên quan đên chung cư Hancorp Plaza.

6.5 Nếu cá nhân đại diện cho CSH nhà chung cư là một pháp nhân, thì pháp nhân này, công ty mẹ của pháp nhân này (nếu có), không phải là (các) công ty cung cấp các dịch vụ quản lý liên quan đến chung cư Hancorp Plaza;

6.6 Các thành viên BQT phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức theo quy định của Bộ xây dựng.


Điều 7: Hồ sơ tóm tát lý lịch cá nhân để tham gia ứng cử thành viên BQT


Điều 8: Hình thức tiến hành bầu cử


Điều 9: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu


Điều 10: Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử thành viên BQT


Điều 11: Nguyên tắc xác định trưởng ban, phó ban quản trị


Điều 12: Hiệu lực thi hành

Từ khóa: bầu ban quản trị chung cư, cách đề cử ban quản trị, cách ứng cử làm thành viên ban quản trị, yêu cầu để trở thành thành viên ban quản trị, đơn vị quản lý nhà có được ứng cử làm ban quản trị, phó ban quản trị đại diện chủ đầu tư, cách bầu trưởng ban quản trị, ủy ban nhân dân quận cầu giấy xác nhận thành viên ban quản trị, kết quả bầu cử, biểu quyết trực tiếp, bỏ phiếu kín, phiếu bầu không hợp lệ, ban kiểm phiếuLưu ý: HNNCC 2019 Thay đổi khoản 2 Điều 5 Quy chế hoạt động BQT:

- HNNCC đồng ý thay đổi số lượng thành viên BQT từ 07 người xuống còn 05 người trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó ban và 02 thành viên. Các điều khoản khác mà có liên quan đến tỷ lệ thành viên sẽ tự động thay đổi theo. Bầu bổ sung khi tổng thành viên BQT còn dưới 04 người.

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm

Thông báo mời thầu

Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực quản lý vận hành chung cư trên địa bàn TP Hà Nội và khu vực lân cận Tên bên mời thầu: BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ HANCORP PLAZA Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà theo hình thức chào giá cạnh tranh như sau: Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà tại nhà chung cư Hancorp Plaza Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành toà nhà chung cư. Thời gian thực hiện hợp đồng cho gói thầu: 02 năm (Dự kiến từ ngày 01 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022);  Địa điểm thực hiện gói thầu: Nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào giá cạnh tranh; Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn, một túi hồ sơ; Hồ sơ chào thầu gồm: 01 bản gốc, 03 bản sao, 01 USB (toàn bộ được niêm phong), ngoài hồ sơ chào thầu ghi rõ “Không mở trước 09 giờ 30 phút ngày

Hợp đồng QLVH nhà chung cư Hancorp Plaza với VPMC

Nội dung chính: 9h00 sáng ngày 10/9/2020 tại phòng SHCĐ (tầng 4- tháp Đông), hợp đồng quản lý vận hành được kí kết giữa ban quản trị và Cty TNHH Quản lý Bất động sản Việt Phát (Cty VPMC) Thời gian a) Thời gian lễ kí kết hợp đồng QLVH tòa nhà giữa BQT và Cty VPMC: 10/9/2020 b) Hiệu lực hợp đồng: từ 01/10/2020 c)      Thời hạn thực hiện hợp đồng: 15 tháng (từ 01/10/2020 đến 31/12/2021) - và có thể gia hạn thêm theo như điều 9 của hợp đồng; Các điều khoản chính: Điều 1. Giải thích từ ngữ Điều 2. Đặc điểm của nhà chung cư  Điều 3. Công việc quản lý vận hành nhà chung cư Điều 4. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thời hạn và phương thức thanh toán kinh phí quản lý vận hành Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B  Điều 7. Bố trí sử dụng nhân viên quản lý nhà chung cư  Điều 8. Phương thức phối hợp giữa Bên A và Bên B  Điều 9. Thời hạn thực hiện hợp đồng Điều 10. Chấm dứt hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn  Điều 11

Thông báo mời đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19

Kính mời bà con Hancorp Plaza xem thông báo về việc đăng kí tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với người dân trên địa bàn tổ dân phố số 3, phường Dịch Vọng, Thực hiện chỉ đạo theo văn bản 2105/UBND-KGVX ngày 2/7/2021 của UBND tp Hà Nội và hướng dẫn của các ban ngành, tổ dân phố xin mời bà con đăng kí tiêm vắc xin phòng covid-19 đối với người dân trong độ  tuổi từ 18 đến 65 như sau: 1. Bà con đăng kí tiêm qua ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử", đường dẫn https://hssk.kcb.vn/#/sskdt Cụ thể:  trên Google Play  và  App Store 2. Nếu không sử dụng thiết bị điện tử thông minh, xin bà con xuống tầng 1 để lấy phiếu giấy, điền đầy đủ và gửi về UBND phường Dịch Vọng 3. Khuyến khích bà con đăng kí trực tuyến để thông tin được xử lý nhanh và chính xác hơn 4. Thời hạn đăng kí tiêm từ nay tới ngày 10/7/2021 5. Nếu có vướng mắc, xin liên hệ y tế phường dịch vọng, tổ dân phố số 3 (số đt tổ trưởng TDP 0903276686), BQT hoặc t hành viên tổ covid Cộng đồng Trân trọng thông báo! ----- Cách đăng ký