Chuyển đến nội dung chính

Quyết định 103/QĐ-BQT v.v. thành lập tổ giám sát cộng đồng về bảo trì kiến trúc xây dựng

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH v.v thành lập tổ TV & giám sát cộng đồng về bảo trì kiến trúc xây dựng NCC Hancorp Plaza

________________

BQT NHÀ CHUNG CƯ HANCORP PLAZA

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BQT quy định tại Quy chế nhà chung cư;

- Căn cứ nghị quyết Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza 2018 và 2019;

- Căn cứ vào hồ sơ bảo trì tòa nhà và các yêu cầu của pháp luật về bảo trì;

- Căn cứ hợp đồng tư vấn giám sát bảo trì kiến trúc XD giữa BQT và Cty CP Red Star;

- Căn cứ thư mời cư dân tham gia tổ giám sát bảo trì XD kiến trúc ngày 15/6/2021;

- Căn cứ nghị quyết 102/NQ-BQT ngày 25/6/2021 của thành viên BQT;


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ TV & Giám sát Cộng đồng về bảo trì kiến trúc xây dựng nhà chung cư Hancorp Plaza, gồm các ông (bà) có tên sau:

1 Bà: Nguyễn Thị Vượng D1201 Tổ trưởng

2 Ông: Trần Quốc Long D12B02 Thành viên

3 Ông: Lê Kim Thắng T1502 Thành viên

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện

1. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ TV & Giám sát Cộng đồng:

a) Thực hiện giám sát bảo trì nhà chung cư theo chương trình, kế hoạch BQT và Cty tư vấn đã đề ra; tiếp nhận các thông tin do cư dân phản ánh để gửi tới BQT; tiếp nhận và thông tin cho cư dân biết ý kiến trả lời của BQT về những kiến nghị của mình;

b) Định kỳ báo cáo BQT về kết quả giám sát công tác Bảo trì kiến trúc xây dựng;

2. Quyền của Tổ TV & Giám sát Cộng đồng:

a) Tổ TV & Giám sát Cộng đồng về bảo trì kiến trúc xây dựng, được phép trực tiếp kiểm tra giám sát chất lượng, kỹ thuật các hạng mục thi công tại công trường;

b) Tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

c) Kiến nghị các BQT đình chỉ thực hiện công tác bảo trì trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng an ninh, an toàn, môi trường sinh sống của cộng đồng cư dân; 

d) Phản ánh với BQT, các chủ sở hữu về kết quả giám sát bảo trì của cộng đồng và kiến nghị biện pháp xử lý;

3. Yêu cầu đối với Tổ TV & Giám sát Cộng đồng:

a) Đúng đối tượng, phạm vi và nội dung giám sát;

b) Không cản trở công việc của đối tượng chịu sự giám sát;

c) Việc phán ánh kết quả giám sát cộng đồng phải kịp thời, trung thực, khách quan

4. Nội dung giám sát:

a) Tiến độ công trình

b) Theo dõi, phát hiện các tác động tiêu cực của quá trình thi công dự án (môi trường, an toàn,)

c) Những việc làm gây lãng phí, thất thoát (số lượng so với dự toán, chủng loại, thông số kỹ thuật)

d) Việc thực hiện công khai, minh bạch (tiến độ thực hiện và giải ngân, kết quả nghiệm thu...)

e) Quy phạm kỹ thuật, định mức và chủng loại vật tư, kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Thành viên BQT, các thành viên có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổ giám sát cộng đồng về bảo trì

Tổ giám sát cộng đồng về bảo trì

Từ khóa: nhà chung cư sơn sửa, bảo trì tòa nhà, tổ giám sát, 103/QĐ-BQT, ban quản trị nhà chung cư, kế hoạch sơn sửa nhà chung cư

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm

Thông báo mời thầu

Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực quản lý vận hành chung cư trên địa bàn TP Hà Nội và khu vực lân cận Tên bên mời thầu: BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ HANCORP PLAZA Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà theo hình thức chào giá cạnh tranh như sau: Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà tại nhà chung cư Hancorp Plaza Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành toà nhà chung cư. Thời gian thực hiện hợp đồng cho gói thầu: 02 năm (Dự kiến từ ngày 01 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022);  Địa điểm thực hiện gói thầu: Nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào giá cạnh tranh; Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn, một túi hồ sơ; Hồ sơ chào thầu gồm: 01 bản gốc, 03 bản sao, 01 USB (toàn bộ được niêm phong), ngoài hồ sơ chào thầu ghi rõ “Không mở trước 09 giờ 30 phút ngày

Hợp đồng QLVH nhà chung cư Hancorp Plaza với VPMC

Nội dung chính: 9h00 sáng ngày 10/9/2020 tại phòng SHCĐ (tầng 4- tháp Đông), hợp đồng quản lý vận hành được kí kết giữa ban quản trị và Cty TNHH Quản lý Bất động sản Việt Phát (Cty VPMC) Thời gian a) Thời gian lễ kí kết hợp đồng QLVH tòa nhà giữa BQT và Cty VPMC: 10/9/2020 b) Hiệu lực hợp đồng: từ 01/10/2020 c)      Thời hạn thực hiện hợp đồng: 15 tháng (từ 01/10/2020 đến 31/12/2021) - và có thể gia hạn thêm theo như điều 9 của hợp đồng; Các điều khoản chính: Điều 1. Giải thích từ ngữ Điều 2. Đặc điểm của nhà chung cư  Điều 3. Công việc quản lý vận hành nhà chung cư Điều 4. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thời hạn và phương thức thanh toán kinh phí quản lý vận hành Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B  Điều 7. Bố trí sử dụng nhân viên quản lý nhà chung cư  Điều 8. Phương thức phối hợp giữa Bên A và Bên B  Điều 9. Thời hạn thực hiện hợp đồng Điều 10. Chấm dứt hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn  Điều 11

Thông báo mời đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19

Kính mời bà con Hancorp Plaza xem thông báo về việc đăng kí tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với người dân trên địa bàn tổ dân phố số 3, phường Dịch Vọng, Thực hiện chỉ đạo theo văn bản 2105/UBND-KGVX ngày 2/7/2021 của UBND tp Hà Nội và hướng dẫn của các ban ngành, tổ dân phố xin mời bà con đăng kí tiêm vắc xin phòng covid-19 đối với người dân trong độ  tuổi từ 18 đến 65 như sau: 1. Bà con đăng kí tiêm qua ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử", đường dẫn https://hssk.kcb.vn/#/sskdt Cụ thể:  trên Google Play  và  App Store 2. Nếu không sử dụng thiết bị điện tử thông minh, xin bà con xuống tầng 1 để lấy phiếu giấy, điền đầy đủ và gửi về UBND phường Dịch Vọng 3. Khuyến khích bà con đăng kí trực tuyến để thông tin được xử lý nhanh và chính xác hơn 4. Thời hạn đăng kí tiêm từ nay tới ngày 10/7/2021 5. Nếu có vướng mắc, xin liên hệ y tế phường dịch vọng, tổ dân phố số 3 (số đt tổ trưởng TDP 0903276686), BQT hoặc t hành viên tổ covid Cộng đồng Trân trọng thông báo! ----- Cách đăng ký