Chuyển đến nội dung chính

Quyết định 103/QĐ-BQT v.v. thành lập tổ giám sát cộng đồng về bảo trì kiến trúc xây dựng

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH v.v thành lập tổ TV & giám sát cộng đồng về bảo trì kiến trúc xây dựng NCC Hancorp Plaza

________________

BQT NHÀ CHUNG CƯ HANCORP PLAZA

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BQT quy định tại Quy chế nhà chung cư;

- Căn cứ nghị quyết Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza 2018 và 2019;

- Căn cứ vào hồ sơ bảo trì tòa nhà và các yêu cầu của pháp luật về bảo trì;

- Căn cứ hợp đồng tư vấn giám sát bảo trì kiến trúc XD giữa BQT và Cty CP Red Star;

- Căn cứ thư mời cư dân tham gia tổ giám sát bảo trì XD kiến trúc ngày 15/6/2021;

- Căn cứ nghị quyết 102/NQ-BQT ngày 25/6/2021 của thành viên BQT;


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ TV & Giám sát Cộng đồng về bảo trì kiến trúc xây dựng nhà chung cư Hancorp Plaza, gồm các ông (bà) có tên sau:

1 Bà: Nguyễn Thị Vượng D1201 Tổ trưởng

2 Ông: Trần Quốc Long D12B02 Thành viên

3 Ông: Lê Kim Thắng T1502 Thành viên

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện

1. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ TV & Giám sát Cộng đồng:

a) Thực hiện giám sát bảo trì nhà chung cư theo chương trình, kế hoạch BQT và Cty tư vấn đã đề ra; tiếp nhận các thông tin do cư dân phản ánh để gửi tới BQT; tiếp nhận và thông tin cho cư dân biết ý kiến trả lời của BQT về những kiến nghị của mình;

b) Định kỳ báo cáo BQT về kết quả giám sát công tác Bảo trì kiến trúc xây dựng;

2. Quyền của Tổ TV & Giám sát Cộng đồng:

a) Tổ TV & Giám sát Cộng đồng về bảo trì kiến trúc xây dựng, được phép trực tiếp kiểm tra giám sát chất lượng, kỹ thuật các hạng mục thi công tại công trường;

b) Tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

c) Kiến nghị các BQT đình chỉ thực hiện công tác bảo trì trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng an ninh, an toàn, môi trường sinh sống của cộng đồng cư dân; 

d) Phản ánh với BQT, các chủ sở hữu về kết quả giám sát bảo trì của cộng đồng và kiến nghị biện pháp xử lý;

3. Yêu cầu đối với Tổ TV & Giám sát Cộng đồng:

a) Đúng đối tượng, phạm vi và nội dung giám sát;

b) Không cản trở công việc của đối tượng chịu sự giám sát;

c) Việc phán ánh kết quả giám sát cộng đồng phải kịp thời, trung thực, khách quan

4. Nội dung giám sát:

a) Tiến độ công trình

b) Theo dõi, phát hiện các tác động tiêu cực của quá trình thi công dự án (môi trường, an toàn,)

c) Những việc làm gây lãng phí, thất thoát (số lượng so với dự toán, chủng loại, thông số kỹ thuật)

d) Việc thực hiện công khai, minh bạch (tiến độ thực hiện và giải ngân, kết quả nghiệm thu...)

e) Quy phạm kỹ thuật, định mức và chủng loại vật tư, kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Thành viên BQT, các thành viên có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổ giám sát cộng đồng về bảo trì

Tổ giám sát cộng đồng về bảo trì

Từ khóa: nhà chung cư sơn sửa, bảo trì tòa nhà, tổ giám sát, 103/QĐ-BQT, ban quản trị nhà chung cư, kế hoạch sơn sửa nhà chung cư

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Biên bản Hội nghị nhà chung cư 2022

Biên bản HNNCC thường niên 2022 của Nhà chung cư Hancorp Plaza -72 Trần Đăng Ninh ngày 8/5/2022 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN 2022 nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy Địa điểm: Phòng sinh hoạt cộng đồng, nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, T.P. Hà Nội; Thời gian: Từ 08:30, ngày 08 tháng 05 năm 2022 Thành phần tham dự: - Ban Quản Trị: gồm ông Nguyễn Việt Tiến (trưởng ban), ông Nguyễn Huy Trung (phó ban), Bùi Thị Hoàng Hải (phó ban- đại diện CĐT), bà Lương Thiếu Lan (thành viên); - Đại diện UBND P. Dịch Vọng: - Đại diện Chủ đầu tư: - Đại diện Cty CP DV ĐT Hancorp: - Đại diện Cty TNHH QL BĐS Việt Phát: ông Trần Mạnh Hùng; - Chi bộ số 3 phường Dịch Vọng: Ông Đặng Đình Bình, Bí thư - Tổ dân phố số 3 phường Dịch Vọng: Ông Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng - Các chủ sở hữu theo báo báo kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm. Nội dung: 1. Đại diện Ban quản trị khai mạc Hội nghị, giới thiệu khách mời, nêu mục đích và n