Chuyển đến nội dung chính

Quy chế hoạt động và thu chi tài chính

Quy chế hoạt động và thu chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư gồm 6 chương, 28 điều

CHI TIẾT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG & THU CHI TÀI CHÍNH (PDF)

Trích Điều 4- Quyền và nghĩa vụ của Ban quản trị

4.1 Chủ trì hội nghị nhà chung cư theo quy định của pháp luật; báo cáo HNNCC kết quả công tác quản lý sử dụng nhà chung cư, hoạt động của BQT trong thời gian giữa 2 kỳ hội nghị;

4.2 BQT phối hợp với BQT trong việc soạn thảo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nội quy chung cư, nội quy PCCC, sử dụng sân, để xe, thang máy, hành lang, nếp sống văn hóa, ..phù hợp với NQSDNCC, quy định pháp luật hiện hành và phối hợp hỗ trợ để công tác QLVH của BQL được tiến hành thuận lợi.

4.3 Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CSH/ người SD trong quá trình sử dụng nhà chung cư

4.4 Đề nghị HNNCC thông qua mức giá dịch vụ QLVH; BQT đại diện cư dân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp QLVH chung cư được HNNCC lựa chọn; Giám sát hoạt động QLVH theo hợp đồng đã ký; Kiểm tra các báo cáo thu chi tài chính về hoạt động QLVH do ĐVQLVH theo hợp đồng đã ký và báo cáo với HNNCC; Định kỳ 6 tháng một lần, BQT lấy ý kiến cư dân về chất lượng dịch vụ QLVH chung cư để làm cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ QLVH.

4.5 Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của chung cư theo quy định của pháp luật và quyết định của HNNCC; Báo cáo HNNCC về việc thu, chi khoản kinh phí này; Tài khoản phí bảo trì đứng tế 3 thành viên trong BQT là Trưởng ban, thành viên phụ trách tài chính và Phó ban đại diện CĐT (trong trường hợp CĐT còn phần sở hữu diện tích khác);

4.6 Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà theo quy định và giám sát hoạt động bảo trì;

4.7 Lập kế hoạch bảo trì, dự trù kinh phí bảo trì hàng năm và đệ trình HNNCC quyết định...Từ khóa: bqt nhà chung cư lập kế hoạch bảo trì, bqt ký hợp đồng cung cấp dịch vụ; bqt ký hợp đồng bảo trì; ban quản trị chủ trì hội nghị nhà chung cư

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm