Chuyển đến nội dung chính

Biên bản HNNCC Hancorp Plaza 2019

I. Địa điểm: Phòng sinh hoạt cộng đồng, nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, T.P. Hà Nội.
II.Thời gian: Từ 8:45, ngày 29/12/2019.
III. Thành phần tham dự:
- Ban Quản Trị: ông Nguyễn Việt Tiến (Trưởng BQT), ông Nguyễn Huy Trung (Phó BQT), bà Lương Thiếu Lan, bà Đặng Thị Tú Oanh, ông Hà Kiên Trung, bà Bùi Thị Hoàng Hải (Phó BQT, đại diện CĐT)
- Đại diện UBND P. Dịch Vọng: ông Nguyễn Quý Hải (Phó CT Phường)
- Đại diện Chủ đầu tư: ông Dương Mạnh Hùng
- Đại diện Cty CP DV ĐT Hancorp: bà Võ Thị Thu Hương (GĐ Cty)
- Đại diện Công An Phường
- Tổ dân phố số 6
- Chi bộ số 3
- Các chủ sở hữu.
IV. Nội dung
- Trưởng Ban quản trị khai mạc Hội nghị.
- Trưởng Tiểu ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố số lượng người tham dự hội nghị, số lượng ủy quyền. Thông báo đủ điều kiện tiến hành Hội nghị chung cư.
- Hội nghị thông qua bầu Thư ký hội nghị.

Tiến trình Hội nghị:

1. Báo cáo các hoạt động của Ban quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 (bao gồm cả thu chi tài chính). Cụ thể kế hoạch 2020:
Bảo trì hệ thống PCCC: Làm ngay; 994.095.520 đ
Sửa sảnh lễ tân Từ 3/2020; 200.000.000 đ
Sơn sửa hanh lang B1/B2  Từ 3/2020; 50.000.000 đ
Thẻ an ninh cầu thang máy Từ 3/2020; 120.000.000 đ
Lắp thêm Camera hành lang Từ 3/2020; 270.000.000 đ
Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua báo cáo BQT 2019 và kế hoạch 2020.

2. Quyết định giá dịch vụ từ 1/1/2017 cho đến thời điểm ĐVQLVH mới tiếp nhận vận hành tòa nhà
Cho đến HNNCC 12/2018 đa số các Chủ sở hữu căn hộ chưa đóng phí dịch vụ từ 1/1/2017 cho Cty CP DV ĐT Hancorp vì chưa có hợp đồng dịch vụ với nguyên nhân chính từ tranh chấp tầng hầm. Do vậy, HNNCC 12/2018 đã quyết định tạm đóng phí dịch vụ cho Công ty CP DV ĐT Hancorp là 4,400đ/m2 cho giai đoạn từ 1/1/2017 cho đến khi ký được hợp đồng với ĐVQLVH mới. Đồng thời đề nghị Công ty CPDVĐT Hancorp báo cáo chi tiết cho BQT để xem xét và báo cáo HNNCC. Do vậy HNNCC lần này BQT báo cáo và HNNCC tiến hành quyết định đơn giá dịch vụ.
- BQT trình bày báo cáo tài chính 2017 & 2018 mà Công ty CPDVĐT Hancorp đã báo cáo cho BQT và BQT đã gửi cho các Chủ sở hữu từ tháng 6/2019.
- HNNCC thảo luận về chất lượng, đơn giá dịch vụ. Sau khi thảo luận xong, HNNCC tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
- Hội nghị thông qua bầu ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu thông qua quy định về biểu quyết, bỏ phiếu, số đại biểu…
- Sau khi tổng hợp kết quả bỏ phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu thông báo về số phiếu phát hành, số phiếu hợp lệ và kết quả.
- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả.
Kết quả: Hội nghị nhà chung cư biểu quyết thông qua mức giá dịch vụ các chủ sở hữu khu căn hộ trả cho Cty CP Dịch vụ Đô Thị Hancorp là 4.400/m2/tháng. Các chủ sở hữu có trách nhiệm thực hiện việc nộp phí dịch vụ này.
(*) Ban kiểm phiếu đã lập biên bản biên bản và niêm phong kết quả kiểm phiếu

3. Lựa chọn ĐVQLVH & Việc quản lý các Tầng hầm theo bộ hồ sơ mua bán.
- BQT trình bày quy định pháp luật liên quan đến việc lựa chọn ĐVQLVH và các văn bản pháp lý liên quan đến sở hữu các tầng hầm.
- BQT trình bày quá trình việc lựa chọn ĐVQLVH (Căn cứ theo Luật nhà ở và Thông tư 02 của Bộ xây dựng, không cần phải tiến hành theo luật đấu thầu).
- BQT báo cáo kết quả quá trình lựa chọn ĐVQLVH của 07 đơn vị tham dự và đề nghị HNNCC thảo luận.
- HNNCC cùng thảo luận các phương án.
- Ông Phạm Tuấn Phương đại diện cho Tổ tư vấn giám sát lựa chọn ĐVQLVH của Tòa nhà đã phát biểu báo cáo sơ bộ về quá trình và kết quả lựa chọn ĐVQLVH
- Sau khi thảo luận các phương án, HNNCC đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất ý kiến. HNNCC đã biểu quyết thông qua:
Về quản lý tầng hầm:
a. ĐVQLVH tạm thời tiến hành quản lý vận hành nhà chung cư (trong đó có các tầng hầm) theo như bộ hồ sơ mua bán cho đến khi Toà án quyết định việc sở hữu tầng hầm. Toàn bộ quỹ kết dư thu được từ tầng hầm (sau khi bù trừ các kinh phí hợp lý hợp lệ vận hành tầng hầm) sẽ gửi vào một tài khoản chung (BQT, CĐT, ĐVQLVH) và/hoặc (BQT, ĐVQLVH và Đại diện ít nhất 01 Chủ sở hữu nếu CĐT không cùng đứng tên tài khoản)
Về lựa chọn ĐVQLVH:
b. Đơn vị QLVH phải đáp ứng điều kiện (a) trên đây.
c. BQT sẽ đàm phán theo thứ  tự sau: 1. Công ty CPDV đô thị Hancorp, 2. Công ty TNHH Cleve Việt Nam, 3.  Công ty VPMC
d. HNNCC lựa chọn mức Giá dịch vụ 5.500đ/m2/tháng khu vực căn hộ
e. Trước ngày 15/2/2020, nếu Cty CP DV ĐT Hancorp không đồng ý ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, với nội dung như điểm (a), (b), (c), (d) trên đây bằng việc không gửi văn bản thông báo cho BQT, thì BQT tiến hành đàm phán với các ĐVQLVH tiếp theo để ký hợp đồng. Trường hợp cả 3 ĐVQLVH trên đây không thỏa mãn các điều kiện trên đây, BQT sẽ báo cáo các chủ sở hữu để đưa ra các phương án bổ sung khác.
(**) Ban kiểm phiếu đã lập biên bản biên bản và niêm phong kết quả kiểm phiếu

4. Thay đổi khoản 2 Điều 5 Quy chế hoạt động BQT:
- HNNCC đồng ý thay đổi số lượng thành viên BQT từ 07 người xuống còn 05 người trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó ban và 02 thành viên. Các điều khoản khác mà có liên quan đến tỷ lệ thành viên sẽ tự động thay đổi theo. Bầu bổ sung khi tổng thành viên BQT còn dưới 04 người.

5. Miễn nhiệm thành viên BQT:
- BQT báo cáo có 02 thành viên BQT xin nghỉ vì lý do chuyển nhà và cá nhân. HNNCC đã nhất trí thông qua.
HNNCC đã kết thúc vào 13:05 cùng ngày, biên bản được đọc lại thông qua HNNCC và ký nhất trí 100%.

Ban biên tập trang thông tin BQT xin trích lược biên bản hội nghị nhà chung cư  2019

Biên bản Hội nghị nhà chung cư 2019 (scan)

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm

Thông báo mời thầu

Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực quản lý vận hành chung cư trên địa bàn TP Hà Nội và khu vực lân cận Tên bên mời thầu: BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ HANCORP PLAZA Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà theo hình thức chào giá cạnh tranh như sau: Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà tại nhà chung cư Hancorp Plaza Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành toà nhà chung cư. Thời gian thực hiện hợp đồng cho gói thầu: 02 năm (Dự kiến từ ngày 01 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022);  Địa điểm thực hiện gói thầu: Nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào giá cạnh tranh; Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn, một túi hồ sơ; Hồ sơ chào thầu gồm: 01 bản gốc, 03 bản sao, 01 USB (toàn bộ được niêm phong), ngoài hồ sơ chào thầu ghi rõ “Không mở trước 09 giờ 30 phút ngày

Hợp đồng QLVH nhà chung cư Hancorp Plaza với VPMC

Nội dung chính: 9h00 sáng ngày 10/9/2020 tại phòng SHCĐ (tầng 4- tháp Đông), hợp đồng quản lý vận hành được kí kết giữa ban quản trị và Cty TNHH Quản lý Bất động sản Việt Phát (Cty VPMC) Thời gian a) Thời gian lễ kí kết hợp đồng QLVH tòa nhà giữa BQT và Cty VPMC: 10/9/2020 b) Hiệu lực hợp đồng: từ 01/10/2020 c)      Thời hạn thực hiện hợp đồng: 15 tháng (từ 01/10/2020 đến 31/12/2021) - và có thể gia hạn thêm theo như điều 9 của hợp đồng; Các điều khoản chính: Điều 1. Giải thích từ ngữ Điều 2. Đặc điểm của nhà chung cư  Điều 3. Công việc quản lý vận hành nhà chung cư Điều 4. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thời hạn và phương thức thanh toán kinh phí quản lý vận hành Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B  Điều 7. Bố trí sử dụng nhân viên quản lý nhà chung cư  Điều 8. Phương thức phối hợp giữa Bên A và Bên B  Điều 9. Thời hạn thực hiện hợp đồng Điều 10. Chấm dứt hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn  Điều 11

Thông báo mời đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19

Kính mời bà con Hancorp Plaza xem thông báo về việc đăng kí tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với người dân trên địa bàn tổ dân phố số 3, phường Dịch Vọng, Thực hiện chỉ đạo theo văn bản 2105/UBND-KGVX ngày 2/7/2021 của UBND tp Hà Nội và hướng dẫn của các ban ngành, tổ dân phố xin mời bà con đăng kí tiêm vắc xin phòng covid-19 đối với người dân trong độ  tuổi từ 18 đến 65 như sau: 1. Bà con đăng kí tiêm qua ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử", đường dẫn https://hssk.kcb.vn/#/sskdt Cụ thể:  trên Google Play  và  App Store 2. Nếu không sử dụng thiết bị điện tử thông minh, xin bà con xuống tầng 1 để lấy phiếu giấy, điền đầy đủ và gửi về UBND phường Dịch Vọng 3. Khuyến khích bà con đăng kí trực tuyến để thông tin được xử lý nhanh và chính xác hơn 4. Thời hạn đăng kí tiêm từ nay tới ngày 10/7/2021 5. Nếu có vướng mắc, xin liên hệ y tế phường dịch vọng, tổ dân phố số 3 (số đt tổ trưởng TDP 0903276686), BQT hoặc t hành viên tổ covid Cộng đồng Trân trọng thông báo! ----- Cách đăng ký