Chuyển đến nội dung chính

Hợp đồng quản lý vận hành chung cư giữa Ban quản trị và Công ty Hancorp (dự thảo)

 Nội dung chính: dự thảo hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư, trình ngày 04 tháng 3 năm 2020, được 2 bên là Ban quản trị và Công ty CP dịch vụ đô thị Hancorp thảo luận và tạm thống nhất, chờ quyết định cuối cùng của tập thể thành viên BQT và quản lý cấp cao của công ty thông qua.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o--------

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội – 2020


MỤC LỤC

 

CĂN CỨ: 3ĐIỀU 1: Giải thích từ ngữ. 4

ĐIỀU 2: Đặc điểm của nhà chung cư. 4

ĐIỀU 3: Mô tả phạm vi công việc. 5

ĐIỀU 4: Giá dịch vụ quản lý vận hành, thời hạn và phương thức thanh toán. 7

ĐIỀU 5: Quản lý tầng hầm.. 9

ĐIỀU 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên A.. 9

ĐIỀU 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên B.. 10

ĐIỀU 8: Bố trí sử dụng nhân viên quản lý nhà chung cư. 12

ĐIỀU 9: Phương thức phối hợp giữa Bên A và Bên B.. 13

ĐIỀU 10: Thời hạn thực hiện hợp đồng. 14

ĐIỀU 11: Chấm dứt Hợp đồng và đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn 14

ĐIỀU 12: Vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại 16

ĐIỀU 13: Trách nhiệm sau khi chấm dứt Hợp đồng. 16

ĐIỀU 14: Sự kiện bất khả kháng. 16

ĐIỀU 15: Khai thác, cung cấp dịch vụ phụ và quỹ kết dư. 17

ĐIỀU 16: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp. 18

ĐIỀU 17: Hiệu lực của hợp đồng và các điều khoản chung. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂN CỨ:

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13;

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

- Thông tư số 02/2016/TT-BXD và thông tư số 28/2016/TT-BXD;

- Căn cứ Quyết định Số ...../QĐ-UBND ngày ...........của UBND Quận Cầu Giấy về việc công nhận Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Căn cứ nghị quyết Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza ngày 29/12/2019 về việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành

- Căn cứ vào hồ sơ chào thầu .....

- Căn cứ tình hình thực tế của tòa nhà, nhu cầu và năng lực của các Bên.

Hợp đồng Dịch vụ này (sau đây gọi tắt là "Hợp đồng") được lập tại Hà Nội vào ngày ....... tháng ........ năm 2020, bởi và giữa:

 

Bên A: BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ HANCORP PLAZA (sau đây gọi tắt là Bên A)

Tên giao dịch:

Đại diện: Ông Nguyễn Việt Tiến                                        Chức vụ: Trưởng Ban Quản trị

Địa chỉ: số 72 Trần Đăng Ninh, P Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tài khoản số:                ....                               Tại:

Điện thoại:

Bên B:  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HANCORP (sau đây gọi tắt là Bên B)

Đại diện: Bà Võ Thị Thu Hương                                                  Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 1, cánh A, nhà B3, Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37565398

Tài khoản số:  22010001100289         Tại: Ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long

Mã số thuế:  0108328727

               (dưới đây gọi chung là các Bên và gọi riêng là mỗi Bên)

Sau khi bàn bạc thỏa thuận trên tinh thần tự nguyện, các Bên thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các nội dung và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1: Giải thích từ ngữ

Các từ và cụm từ ghi trong hợp đồng này được hiểu như sau:

1. “Ban quản trị, người đại diện quản lý nhà chung cư” là Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, được hội nghị nhà chung cư bầu ra và được UBND Quận Cầu Giấy ra quyết định công nhận,  được viết tắt là Bên A.

2. “Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư” là Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Hancorp, được viết tắt là Bên B.

3. “Ngày, tháng” được tính theo ngày, tháng dương lịch, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

4. “Bất khả kháng” là các sự kiện quy định tại Điều 14 của hợp đồng này.

5. “Công việc” là các dịch vụ do Bên B thực hiện theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng này.

6. “Khách hàng/cư dân” là chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu các phần diện tích khác trong nhà chung cư, người sử dụng hợp pháp nhà chung cư.

7. “Tài sản” là toàn bộ các thiết bị, cơ sở vật chất gắn liền với nhà chung cư.

8. “Quỹ kết dư” là số tiền lũy kế chênh lệch giữa các khoản thu của tòa nhà trừ đi các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành và hoạt động của tòa nhà (không tính các khoản chi lấy từ quỹ bảo trì).

ĐIỀU 2: Đặc điểm của nhà chung cư

1 Bên B cam kết thực hiện dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với các đặc điểm như sau:

1.1.  Tên tòa nhà: Nhà chung cư HANCORP PLAZA

1.2.  Loại nhà chung cư: Nhà chung cư hỗn hợp phải có Ban Quản trị

1.3. Vị trí nhà chung cư: 72 Trần Đăng Ninh, Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội,Việt Nam

1.4. Quy mô nhà chung cư:

Tòa nhà Hancorp Plaza được xây dựng trên khuôn viên 11.088m2, thiết kế gồm 02 tòa nhà, mỗi tòa 28 tầng nổi và 02 tầng hầm là khối đế chung cho 02 tòa.

Tổng diện tích sàn: 61.116,45m2, bao gồm:

Khu vực chức năng

Diện tích

 

Tỷ lệ

-        Khu căn hộ:

29.503,06 m2

 

48,27%

-        Khu văn phòng:

13.008,00 m2

 

21,28%

-        Trung tâm thương mại:

9.611,39 m2

 

15,73%

-        Tầng hầm (B1 và B2):

8.293,00 m2

 

13,58%

-        Nhà trẻ:

701,00 m2

 

1,15%

Tổng cộng:

61.116,45 m2

 

100%

 

* Diện tích đất sân vườn, đường nội bộ: 6.434,15m2

* Tổng số căn hộ chung cư: 259 căn,

* Công năng sử dụng tầng hầm:

      - Tầng hầm B1: Để ô tô, xe máy, xe đạp cho khối văn phòng, một phần cư dân và khách gửi xe theo lượt.

      - Tầng hầm B2:   Để ô tô, xe máy của cư dân (tháp Đông và tháp Tây).

* Số tầng văn phòng: Tháp Tây: 12 tầng (từ tầng 2 đến tầng 12B)

                                   Tháp Đông: 03 tầng (từ tầng 2 đến tầng 4)

  * Tầng 1 là Khối thương mại, nhà trẻ

  * Số thang máy :12 cái (Tháp Tây 6 cái, Tháp Đông 6 cái)

  * Máy phát điện dự phòng: 01 tổ máy.

  * Máy bơm, hệ thống PCCC, thoát nước, ga…

  * Hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ cho hoạt động bình thường của tòa nhà

Các hình thức sở hữu của tòa nhà:

   * Cư dân

   * Văn phòng

   * Chủ sở hữu diện tích siêu thị và một số diện tích văn phòng cho thuê

ĐIỀU 3: Mô tả phạm vi công việc

1.     Bên A đồng ý thuê Bên B và Bên B đồng ý thực hiện các công việc quản lý vận hành cho nhà chung cư Hancorp Plaza, bao gồm các công việc cụ thể như sau:

1.1.         Lập và thực hiện kế hoạch quản lý vận hành Chung cư Hancorp Plaza;

1.2.         Xây dựng bộ máy quản lý vận hành và cung cấp nhân sự quản lý vận hành Chung cư; kiểm soát quá trình quản lý vận hành theo kế hoạch thông qua bộ phận kiểm soát từ văn phòng quản lý theo định kỳ và thường xuyên tại Chung cư Hancorp Plaza;

1.3.         Thiết lập, điều chỉnh các quy trình quản lý, vận hành, biểu mẫu phù hợp với đặc điểm của Chung cư Hancorp Plaza và vận dụng vào quản lý thực tế tại Chung cư Hancorp Plaza;

1.4.         Kiểm soát, bảo đảm trật tự, an ninh công cộng, xử lý vệ sinh, môi trường, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật (điện, nước, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống thang máy, hệ thống camera & âm thanh, thông tin liên lạc, truyền hình...) và các dịch vụ khác của Chung cư Hancorp Plaza theo các yêu cầu chất lượng quy định tại các Phụ lục đính kèm Hợp đồng;

1.5.         Chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cư dân đăng ký sử dụng các dịch vụ điện sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, internet, điện thoại...; Thay mặt Bên A quản lý, cập nhật, phát hành thông báo và thu các khoản: điện sử dụng chung, nước sinh hoạt hàng tháng, phí vận chuyển rác thải vệ sinh môi trường; định kỳ hàng tháng thu phí dịch vụ quản lý vận hành, nước sinh hoạt của cư dân và các chủ sở hữu khác như văn phòng, trung tâm thương mại, tầng hầm. Đề xuất với Bên A các biện pháp bắt buộc thích hợp khi cần thiết để đảm bảo việc thu các khoản tiền này;

1.6.         Giám sát công ty bảo trì thiết bị sử dụng chung để thực hiện việc bảo trì các thiết bị hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo kế hoạch đã lập và báo cáo định kỳ cho Bên A;

1.7.         Quản lý vận hành các hệ thống kỹ thuật tòa nhà; bố trí lịch làm việc của nhân viên kỹ thuật tại nhà chung cư; giám sát công việc hàng ngày liên quan đến các hạng mục kỹ thuật bao gồm các hạng mục phải kiểm tra cũng như những công việc sửa chữa khác;

1.8.         Thực hiện việc sửa chữa đơn giản các thiết bị nhà chung cư: thay bóng đèn, công tắc tại khu vực chung. Bên B chỉ chịu chi phí nhân lực sửa chữa và vật tư đơn giản (đèn chiếu sáng hành lang, công tắc, phụ liệu...) với kinh phí không quá 10 triệu/ năm ; Bên A chịu trách nhiệm về phần vật tư, thiết bị thay thế thuộc phạm vi quỹ bảo trì; trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

1.9.         Thay mặt Bên A làm việc với các cơ quan có liên quan và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các phong trào chung;

1.10.     Đôn đốc, nhắc nhở cư dân thực hiện nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư. Nhắc nhở và hỗ trợ cư dân đăng ký tạm trú, thường trú khi vào sinh sống tại nhà chung cư; tiếp thu ý kiến và giải quyết khiếu nại của Cư dân, đại diện Bên A liên quan đến công tác quản lý vận hành Chung cư;

1.11.     Tổ chức thực tập phòng cháy, chữa cháy nội bộ định kỳ để các thành viên trong Ban quản lý, bộ phận kỹ thuật, lực lượng bảo vệ an ninh, bộ phận dịch vụ vệ sinh và các chủ sở hữu tại tòa nhà. Bên B triển khai ứng phó thành thục khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; phối hợp với Bên A lập phương án phòng cháy, chữa cháy định kỳ theo quy định nhà nước để hướng dẫn khách hàng/cư dân nhà chung cư quen với các lối thoát hiểm và nắm được các bước cần thực hiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra;

1.12.     Lựa chọn, ký kết hợp đồng dịch vụ với các nhà thầu có năng lực, có uy tín để cung cấp dịch vụ duy trì vệ sinh hàng ngày, chăm sóc cây cảnh, xử lý côn trùng...; Phải tư vấn cho Bên A lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà thầu có năng lực và uy tín cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa khác (nếu có), ...;

1.13.     Báo cáo Ban Quản Trị về công tác quản lý vận hành và chi tiết các khoản thu, chi định kỳ 3 tháng 1 lần chậm nhất vào ngày mùng 15 tháng sau của kì kế tiếp, trừ trường hợp phải báo cáo đột xuất khi Bên B thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bên A;

1.14.     Thực hiện các công việc khác do các bên thỏa thuận:…..

2.     Bên B đảm bảo quản lý vận hành và cung cấp các dịch vụ cho Chung cư Hancorp Plaza theo nội dung thỏa thuận với Bên A tại Hợp đồng này và các Phụ lục Hợp đồng kèm theo với chất lượng tốt, đảm bảo an ninh an toàn và vệ sinh môi trường, phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành.

3.     Trường hợp phải thuê bảo trì sửa chữa các công trình, Nếu Bên B có đủ năng lực thực hiện việc bảo trì phần sở hữu chung Chung cư thì Bên A xem xét, quyết định để ký kết hợp đồng thuê Bên B thực hiện bảo trì phần sở hữu chung cho Chung cư.

ĐIỀU 4: Giá dịch vụ quản lý vận hành, thời hạn và phương thức thanh toán

1.     Các nguồn thu :

1.1.         Thu phí dịch vụ:

Mức giá (đồng/m2/tháng)

Khu căn hộ

 

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với khu căn hộ

5.500

Kinh phí quản lý vận hành phần chung của tòa nhà thu của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại tầng hầm

do bên B thỏa thuận với các chủ sở hữu khu vực văn phòng, dịch vụ, thương mại, tầng hầm

 

 

 


1.2. Các khoản thu khác:

Bên B được thu thêm các khoản thu khác và khai thác các dịch vụ tại nhà chung cư Hancorp Plaza ( theo phương án QLVH tại hồ sơ chào giá ) cụ thể:

- Quảng cáo trong thang máy

- Thu dịch vụ tăng thêm hợp tác viễn thông với VNPT

- Thu dịch vụ tăng thêm như khai thác quảng cáo ngoài thang máy và ngoài nhà, thu vận chuyển thang hàng....

- Các khoản thu phát sinh khác thì phải thương thảo, có sự nhất trí của 2 bên và phân chia lợi nhuận

 Trong mọi trường hợp, Bên B có trách nhiệm thu các khoản kinh phí quản lý vận hành chung cư của Cư dân, được áp dụng các biện pháp bắt buộc thích hợp khi cần thiết để đảm bảo việc thu các khoản tiền này sau khi đã thống nhất với Bên A. Đối với khoản thu gia tăng là phí trông giữ xe ô tô hàng tháng áp dụng đối với Cư dân Chung cư 137, Bên B phải trao đổi và được sự thống nhất của Bên A về mức phí và các điều kiện áp dụng tại từng thời điểm. Đối với các khoản thu gia tăng được Bên A ủy thác khác, Bên B có trách nhiệm thu phí dịch vụ, cho thuê và thực hiện các cam kết khác theo thỏa thuận với chủ sở hữu/chủ sử dụng các diện tích này; đồng thời trong hợp đồng thỏa thuận với chủ sở hữu/chủ sử dụng, Bên B phải nêu rõ thời hạn cung cấp dịch vụ, cho thuê diện tích không được vượt quá thời hạn thực hiện Hợp đồng này. Bên B không được có bất kỳ hành động gì làm ảnh hưởng đến và/hoặc ràng buộc trách nhiệm của Bên A và/hoặc Cư dân trong quá trình thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, cam kết của Bên B với các chủ sở hữu/chủ sử dụng các diện tích đó.

2. Các khoản bên B phải chi phí hàng tháng cho quản vận hành được lấy từ nguồn thu nêu tại khoản 1 Điều này trong tháng đó, bao gồm:

2.1.         Chi phí điện dùng cho máy móc thiết bị, hệ thống sử dụng chung của tòa nhà; chi phí nước sử dụng trong khu vực công cộng, tưới cây; chi phí dầu cho vận hành máy phát điện dự phòng phục vụ cho khu vực công cộng; đèn chiếu sáng hành lang, đèn chiếu sáng thang thoát hiểm; điện sử dụng thang máy, máy bơm nước sinh hoạt, bơm nước thải;

2.2.         Chi phí dịch vụ an ninh, bảo vệ (bao gồm dụng cụ hỗ trợ: bộ đàm, đèn pin,...);

2.3.         Chi phí dịch vụ vệ sinh công cộng (bao gồm dụng cụ, hóa chất,...); dịch vụ chăm sóc cây xanh, phân bón và tưới cây; diệt côn trùng định kỳ; chi phí thu gom vận chuyển rác sinh hoạt hàng tháng;

2.4.         Chi phí điện thoại, internet, văn phòng phẩm cho hoạt động của Ban quản lý; chi phí liên lạc với chính quyền sở tại khi có yêu cầu, chi phí trang trí các dịp lễ, tết (Trung thu, Noel, Tết Nguyên đán ...);

2.5.         Chi phí hóa chất xử lý thông cống, rãnh, bể phốt; chi phí diễn tập phòng cháy, chữa cháy nội bộ định kỳ hàng năm;

2.6.         Chi phí kiểm tra mẫu nước sinh hoạt định kỳ hằng năm (6 tháng/ lần); súc rửa bể nước ngầm, bể nước sinh hoạt định kỳ ( 01 năm / lần),

2.7.         Chi phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy/ tháng

2.8.         Chi phí cho đơn vị quản lý vận hành như chi phí trang thiết bị văn phòng Ban quản lý (bàn ghế, máy tính, máy in, ...) và dụng cụ kỹ thuật; Bốt canh gác cho an ninh, dụng cụ thu gom, chứa rác thải, chi phí đồng phục nhân viên Ban quản lý, chi phí tiền công tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội phúc lợi xã hội cho nhân viên thực hiện quản lý vận hành Chung cư;

2.9.         Các chi phí khác: Do các bên thỏa thuận.

3. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm:

3.1.         Các chi phí sửa chữa lớn của tòa nhà hoặc các chi phí khác không thuộc trách nhiệm chi trả của Bên B như nêu tại Điểm 1.8, Khoản 1, Điều 3 của Hợp đồng này. Trường hợp Bên B đứng ra sửa chữa và thanh toán cho đơn vị dịch vụ, Bên B phải thông báo trước cho Bên A số tiền dự kiến kèm theo các thông tin giải trình, với mỗi hạng mục vật tư, thiết bị, dịch vụ cần có tối thiểu 3 báo giá của 3 đơn vị khác nhau. Bên A sẽ thanh toán lại cho Bên B theo các khoản chi phí đã dự toán với số tiền thể hiện theo hóa đơn hợp lệ, hợp lý do Bên B xuất trình;

3.2.         Sửa chữa, thay thế trang thiết bị nằm trong các căn hộ;

3.3.         Trang bị khác cho phòng sinh hoạt cộng đồng:chi phí trang thiết bị cho mục đích vui chơi giải trí như bàn bóng, dụng cụ tập thể dục,.....;

3.4.         Các chi phí thuộc nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ.

 

4. Nguyên tắc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

4.1.         Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư quy định tại Khoản 1 Điều này không thay đổi trong 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực;

4.2.         Trong trường hợp có sự thay đổi về chính sách tiền lương do Nhà nước Việt Nam ban hành, sự điều chỉnh giá năng lượng cụ thể như: điện, nước, dầu làm ảnh hưởng đến đơn giá nhân sự và chi phí năng lượng thì các bên trao đổi để xác định lại giá dịch vụ cho phù hợp với tình hình thực tế. Phần chi phí tăng thêm này sẽ lấy từ quỹ kết dư của Ban Quản trị để chi.

5.     Thời hạn và phương thức thanh toán được quy định như sau:

5.1.         Đối với khu căn hộ: Bên B thực hiện thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư (tính theo giá dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này nhân (x) với diện tích sử dụng của từng căn hộ). Thời hạn thu từ ngày 5  đến ngày 10 hàng tháng thông qua phương thức thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản;

5.2.         Đối với các khoản thu tăng thêm khác: Thời hạn từ ngày ... đến ngày ... hàng tháng thông qua phương thức thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ( do các bên thỏa thuận).


ĐIỀU 5: Quản lý tầng hầm

Bên B thực hiện quản lý vận hành tầng hầm riêng và thu phí theo phương án thỏa thuận của 2 bên………

ĐIỀU 6:  Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1.     Bên A có các quyền sau đây:

1.1.         Giám sát toàn bộ quá trình Bên B, nhân viên, người làm công, đại diện, nhà thầu phụ của Bên B thực hiện công việc theo Hợp đồng này;

1.2.         Yêu cầu Bên B thông báo kịp thời, đầy đủ các thông tin về việc thực hiện các công việc, nghĩa vụ của Bên B như đã thỏa thuận hoặc được ủy thác cho Bên B;

1.3.         Được hưởng 1 phần từ các khoản thu phát sinh khác ( thu của các đơn vị sử dụng sân chung…..) theo quy định của bên A và nguồn thu này để bổ sung vào quỹ của Bên A nhằm phục vụ các hoạt động lợi ích chung của các chủ sở hữu trong nhà chung cư này;

1.4.         Được áp dụng các chế tài quy định tại Điều 11 của Hợp đồng này;

1.5.         Được chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 10 của Hợp đồng này;

1.6.         Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của Pháp luật vào từng thời điểm.

2.     Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

2.1           Bên A có nghĩa vụ tiếp nhận hệ thống thiết bị, các thiết bị, hệ thống, hạ tầng kỹ thuật  chung của tòa nhà, hồ sơ lưu trữ nhà chung cư và các thông tin, tài liệu cần thiết và bàn giao cho bên B theo quy định của pháp luật để Bên B thực hiện dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

2.2           Thanh toán chi phí sửa chữa, bảo trì, thay thế trang thiết bị hư hỏng bao gồm chi phí vật tư và nhân công cũng như các chi phí khác thuộc trách nhiệm của Bên A (ngoại trừ phần thuộc trách nhiệm của Bên B như quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này). Nếu trang thiết bị hư hỏng do lỗi vận hành của Bên B, nhân viên, người làm công, đại diện, nhà thầu phụ của Bên B  thì Bên B phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa;

2.3           Cung cấp hồ sơ lưu trữ nhà chung cư và các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để Bên B thực hiện dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

2.4           Bố trí cho bên B phòng làm việc cho ban quản lý và chỗ để xe cho nhân sự ban quản lý, bảo vệ và vệ sinh.

2.5            Tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng;

2.6           Hỗ trợ Bên B đôn đốc chủ sở hữu/chủ sử dụng căn hộ thuộc Chung cư Hancorp Plaza đóng phí dịch vụ quản lý hàng tháng theo đúng thời gian quy định.

2.7           Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của Pháp luật vào từng thời điểm.

ĐIỀU 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1.     Bên B có các quyền sau đây:

1.1           Yêu cầu Bên A bàn giao các thiết bị, hệ thống, hạ tầng kỹ thuật  chung của tòa nhà, hồ sơ nhà chung cư và các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc quản lý vận hành nhà chung cư;

1.2           Thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo giá quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Hợp đồng này;

1.3           Được hưởng thêm các khoản thu khác tại nhà chung cư tương ứng với các khoản được thu thêm nêu tại Khoản 1, Điều 4 của Hợp đồng này; 

1.4           Có quyền ngừng/ phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ  ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước hoặc dịch vụ liên quan khác khi Chủ sở hữu/chủ sử dụng căn hộ đã được thông báo bằng văn bản đến lần thứ 2 yêu cầu nộp giá dịch vụ quản lý và các  dịch vụ khác nhưng vẫn không thực hiện đầy đủ, đúng hạn (nếu có) đồng thời thông báo cho Bên A biết và cùng phối hợp giải quyết.

1.5           Có quyền ngừng/ phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ  ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước hoặc dịch vụ liên quan khác khi Chủ sở hữu/chủ sử dụng căn hộ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự của Chung cư 137 mặc dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

1.6           Được thể hiện logo/thương hiệu trên các văn bản của Bên B trong việc quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng và được treo bảng hiệu của Bên B tại nhà chung cư sau khi đã được Bên A đồng ý về vị trí, kích thước và hình thức.

1.7            Các quyền khác do 2 bên thỏa thuận....

2.     Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

2.1           Thực hiện tốt công tác quản lý vận hành Tòa nhà theo nội dung Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng đã ký; đề xuất biện pháp duy trì và nâng cao chất lượng Tòa nhà đảm bảo các hệ thống trang thiết bị hoạt động liên tục.

2.2            Kiểm tra, giám sát hoạt động, công việc của các nhân viên, người làm công, đại diện, thầu phụ do Bên B tuyển dụng để thực hiện công việc quản lý vận hành Chung cư 137 và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho Bên A hoặc bên thứ ba nếu do nhân viên, người làm công, đại diện, nhà thầu phụ của Bên B gây thiệt hại;

2.3            Kiểm tra, giám sát việc quản lý vận hành liên quan đến hoạt động của nhà chung cư bao gồm: thang máy, dụng cụ thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy phát điện dự phòng, máy bơm nước, vệ sinh môi trường ... theo các yêu cầu chất lượng quy định  tại các Phụ lục đính kèm Hợp đồng;

2.4            Cam kết đảm bảo quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật chung cư theo đúng khuyến cáo và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế;

2.5           Là đầu mối đối ngoại tiếp nhận thông tin và triển khai thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật và chính quyền địa phương về quản lý sử dụng nhà chung cư như: An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường…

2.6           Giám sát việc tuân thủ quy định khi Chủ sở hữu/chủ sử dụng căn hộ tiến hành sửa chữa (Yêu cầu Chủ sử dụng căn hộ làm Đề nghị cải tạo sửa chữa gửi bên A và bên B, khi có sự đồng ý của bên A và bên B thì mới được thực hiện).

2.7           Trường hợp mất điện lưới bên B phải đảm bảo máy phát điện dự phòng hoạt động và cung cấp kịp thời điện cho khu vực công cộng và thang máy theo thiết kế của tòa nhà trong phạm vi trách nhiệm của mình.

2.8           Phối hợp với bên A, Tổ dân phố trong việc bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình quản lý vận hành Tòa nhà.

2.9           Tiếp nhận tất cả những ý kiến, phản hồi liên quan đến dịch vụ, Công việc do Bên B thực hiện, giải quyết nhanh chóng hiệu quả các vấn đề có liên quan và báo cáo, phối hợp với Bên A để xử lý kịp thời khi cần thiết.

2.10       Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản thuộc phần sở hữu chung của Tòa nhà. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên A khi để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản chung nếu xác định nguyên nhân do lỗi của bên B, nhân viên, người làm công, đại diện, thầu phụ của Bên B gây nên.

2.11       Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại các tài sản của Chủ sở hữu/chủ sử dụng Chung cư Hancorp Plaza (trừ các loại trang sức, vàng, bạc, đá quý, các loại tiền) nếu để xảy ra cướp, trộm cắp do người lạ không phải Cư dân đột nhập vào nhà (có bằng chứng của cơ quan chức năng xác minh căn hộ bị trộm, cướp đột nhập do lỗi của Bên B).

2.12       Bị phạt vi phạm theo Phụ lục số 05 đính kèm Hợp đồng này, bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng theo mức thiệt hại thực tế phát sinh do lỗi của Bên B, nhân viên, người làm công, đại diện, thầu phụ của Bên B; phải chịu trách nhiệm trước Bên A và trước pháp luật về mọi hoạt động do nhân lực của mình thực hiện;

2.13       Có trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các tài liệu, thiết bị và các tài sản do Bên A trang bị;

2.14        Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng và quy định của Pháp luật vào từng thời điểm;

2.15        Có trách nhiệm bàn giao lại đầy đủ các hệ thống kỹ thuật chung của tòa nhà thuộc quyền quản lý của Bên A (điện, nước, máy bơm nước, máy phát điện, thang máy, thông tin liên lạc, hệ thống camera, âm thanh…v.v). Các trang thiết bị, vật tư, máy móc ... được bàn giao khi chấm dứt Hợp đồng phải đảm bảo nguyên trạng và đang trong tình trạng hoạt động bình thường.

2.16       Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Bên B phải gửi cho Bên A dự kiến kế hoạch của năm tiếp theo liền kề trong đó nêu chi tiết các khoản chi phí phục vụ cho việc quản lý vận hành Chung cư, bao gồm các khoản thu từ dịch vụ quản lý vận hành đối với khu căn hộ, khu văn phòng, dịch vụ, thương mại và dịch vụ khác kèm theo (nếu có); các khoản chi cho việc quản lý vận hành nhà chung cư, các khoản chi thuộc trách nhiệm chi trả của Bên B và các khoản chi thuộc trách nhiệm chi trả của Bên A;

2.17       Ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng cho Bên A với giá trị là 50.000.000 VNĐ (năm mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc cung cấp một thư bảo lãnh vô điều kiện không thể hủy ngang có giá trị 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng do một ngân hàng tại Việt Nam phát hành với thời hạn dài hơn thời gian thực hiện Hợp đồng này ít nhất 30 ngày;

2.18       Cung cấp các thông tin do đại diện Bên A yêu cầu để làm rõ các khoản thu, chi liên quan đến việc vận hành, quản lý Chung cư  đã nêu tại khoản 1 Điều 4 của Hợp đồng.

ĐIỀU 8: Bố trí sử dụng nhân viên quản lý nhà chung cư

1.     Bên B có quyền bố trí hoặc thuyên chuyển bất kỳ nhân viên nào đang làm việc cho Bên B tại nhà chung cư khi cần thiết, nhưng phải đảm bảo không gây trở ngại cho việc quản lý nhà chung cư. Trường hợp thay Trưởng Ban quản lý toà nhà thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên A biết.

2.     Trong trường hợp nhân viên của Bên B, (kể cả Trưởng Ban quản lý nhà chung cư) không hoàn thành Công việc theo quy định trong Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng, Bên A có quyền từ chối nhân sự liên quan và yêu cầu Bên B thay thế nhân sự khác phù hợp và bảo đảm các yêu cầu chất lượng dịch vụ như đã thỏa thuận. Bên B có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, sắp xếp người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho Bên A biết. Bên B có trách nhiệm thay thế trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bên A.

3.     Quy định thời gian làm việc của các bộ phận thuộc Ban quản lý như sau:

-        Văn phòng Ban quản lý: Sáng từ 8 giờ đến 12:00 giờ; chiều từ 13:30 giờ đến 17:00 giờ;

-        Bộ phận Lễ tân - CSKH: Sáng từ 8 giờ đến 12:00 giờ; chiều từ 13:30 giờ đến 17:00 giờ;

-        Bộ phận kỹ thuật: Trực 24/24h (làm việc 7 ngày/tuần, kể cả ngày lễ, tết).

-        Bộ phận An ninh:      Trực 24/24h (làm việc 7 ngày/tuần, kể cả ngày lễ, tết)

 

-        Bộ phận Vệ sinh:      Thứ 2 đến thứ 7: Từ 07h00 đến 19h00

                                    Chủ nhật và các ngày lễ : Từ 07h00 đến 16h00

ĐIỀU 9: Phương thức phối hợp giữa Bên A và Bên B

1.     Bên A:

1.1           Bên A đại diện cho các chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà chung cư ký kết thỏa thuận quản lý vận hành với Bên B để triển khai công việc quản lý vận hành nhà chung cư;

1.2           Có trách nhiệm quản lý quỹ bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; quản lý quỹ phục vụ lợi ích chung của cư dân nhà chung cư (nếu có) để phục vụ chi trả cho các mục đích bảo trì, các mục đích khác;

1.3           Đại diện cho cư dân để làm việc với các đối tác, cơ quan chức năng theo yêu cầu hoặc quy định của pháp luật;

1.4           Xem xét và phê duyệt các kế hoạch quản lý vận hành và các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Bên A. Ký kết hợp đồng với nhà thầu ngoài phạm vi của Bên B như bảo trì, sửa chữa, thay thế  ...(nếu có);

1.5           Chi trả các khoản chi liên quan đến hoạt động vận hành của nhà chung cư ngoài phạm vi chi trả của Bên B;

1.6           Cử đại diện phối hợp chặt chẽ với Bên B để bảo đảm việc quản lý vận hành nhà chung cư tuân thủ theo đúng các quy trình quản lý, đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ.

2.     Bên B:

2.1           Tổ chức điều hành mọi hoạt động thuộc phạm vi quản lý vận hành Chung cư Hancorp Plaza theo Hợp đồng này;

2.2           Cung cấp nhân sự quản lý vận hành để đảm nhiệm công tác vận hành kỹ thuật, quản lý và chăm sóc khách hàng, kiểm soát hoạt động Chung cư Hancorp Plaza;

2.3           Quản lý và giám sát dịch vụ khách hàng, dịch vụ vệ sinh, bảo vệ an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy, dịch vụ trông giữ xe, diệt côn trùng, chăm sóc cây cảnh cho nhà chung cư, dịch vụ bảo trì sửa chữa… để bảo đảm các yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng quy định tại các phụ lục đính kèm Hợp đồng. Bên B có trách nhiệm quản lý, kiểm soát về mặt nghiệp vụ và khối lượng công việc của các nhà thầu này theo tiêu chuẩn và quy trình quản lý đã thiết lập, định kỳ báo cáo công việc cho bên A.

3.     Trong trường hợp cần phải sửa chữa, thay thế thiết bị, máy móc đối với Hệ thống kỹ thuật hoặc tiến hành việc bảo trì đối với Hệ thống kỹ thuật, Bên B sẽ gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ tính khẩn cấp gửi Bên A và Bên A có trách nhiệm xem xét phê duyệt phương án, chi phí để Bên B thực hiện việc sửa chữa, thay thế khắc phục sự cố đảm bảo Tòa nhà hoạt động bình thường. Với mỗi hạng mục vật tư, thiết bị, dịch vụ để sửa chữa cần có tối thiểu 3 báo giá của 3 đơn vị khác nhau. Bên A sẽ thanh toán lại cho Bên B theo các khoản chi phí đã dự toán với số tiền thể hiện theo hóa đơn hợp lệ, hợp lý do Bên B xuất trình.

ĐIỀU 10: Thời hạn thực hiện hợp đồng

10.1       Thời hạn hợp đồng này là 24 tháng, kể từ ngày ... tháng ... năm 2020 đến ngày ... tháng ... năm 2022.

10.2       Trước khi hết thời hạn hợp đồng tối thiểu 30 ngày, Bên B gửi đề xuất gia hạn hợp đồng cho Bên A; nếu sau 15 ngày, kể từ ngày Bên A nhận được văn bản đề xuất gia hạn của Bên B mà Bên A không có ý kiến bằng văn bản thì hợp đồng sẽ được tự động gia hạn bằng với thời hạn của hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều này.

ĐIỀU 11: Chấm dứt Hợp đồng và đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn

1.     Hợp đồng này chấm dứt khi có một trong các trường hợp sau đây:

1.1       Hết hạn hợp đồng mà một trong các Bên không đồng ý gia hạn hợp đồng;

1.2       Hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn;

1.3       Một trong hai bên bị phá sản hoặc giải thể theo qui định của pháp luật;

1.4       Do sự kiện bất khả kháng nhưng không khắc phục được trong thời hạn 02 tháng liên tiếp.

2.     Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi thông báo trước cho Bên B ít nhất 30 ngày khi Bên B có một trong các vi phạm sau đây:

2.1       Vi phạm nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này và gây thiệt hại cho Bên A;

2.2       Tăng mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng này hoặc thay đổi các điều khoản trong Hợp đồng này nhưng không được sự đồng ý của Bên A;

2.3       Chuyển nhượng hợp đồng này hoặc giao việc quản lý vận hành Chung cư cho một đơn vị khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;

2.4       Không khắc phục các vi phạm nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A;

2.5       Bị phá sản hoặc bị giải thể, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản.

2.6       Cung cấp thông tin về việc thực hiện Công việc theo Hợp đồng này không đầy đủ, không chính xác theo các yêu cầu của đại diện Bên A.

2.7       Không thanh toán đầy đủ các khoản tiền đến hạn cho Bên A theo Hợp đồng này trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A về những khoản thanh toán đã bị quá hạn;

Bên A không được tự ý đơn phương chấm dứt Hợp đồng ngoài các trường hợp và thời gian quy định tại khoản này; nếu tự ý đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì Bên A sẽ phải bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của thỏa thuận này.

3.     Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi thông báo trước cho Bên A ít nhất 30 ngày khi Bên A có một trong các vi phạm sau đây:

3.1       Không thanh toán đầy đủ các khoản tiền đến hạn cho Bên B theo Hợp đồng này trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên B về những khoản thanh toán đã bị quá hạn và Bên B đã thực hiện đúng các thủ tục xin phê duyệt của Bên A và cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ đề nghị thanh toán theo nội dung đã được phê duyệt cho Bên A;

3.2       Bên B không được tự ý đơn phương chấm dứt Hợp đồng ngoài các trường hợp và thời gian quy định tại khoản này. Nếu tự ý đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì Bên B sẽ phải bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Hợp đồng này.

4.     Bàn giao khi chấm dứt Hợp đồng

4.1   Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng hoặc kể từ ngày hợp đồng hết hạn, hai bên có trách nhiệm thảo luận và xác định giá trị quyết toán hợp đồng, bao gồm cả khoản tiền ký quỹ (nếu có) mà Bên A phải trả lại cho Bên B sau khi đã trừ đi các khoản tiền thuộc trách nhiệm của Bên B theo Hợp đồng này. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Bên B hoàn thành nghĩa vụ báo cáo, bàn giao số liệu, bàn giao tài sản và hai bên đã ký Biên bản thanh lý hợp đồng này, Bên có nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên kia các khoản tiền còn lại theo biên bản quyết toán (nếu có).

Trường hợp Bên B còn nợ các đơn vị cung cấp dịch vụ, điện, nước sinh hoạt cho Cư dân và Chung cư Hancorp Plaza mà việc không thanh toán các khoản nợ đó có thể dẫn đến bị cắt dịch vụ và/hoặc làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường hàng ngày của Cư dân, Bên A có toàn quyền tự động khấu trừ vào các khoản tiền mà Bên A phải thanh toán cho Bên B (nếu có) theo Hợp đồng này, hoặc Bên A có quyền trừ vào số tiền ký quỹ của Bên B hoặc yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh thanh toán thay cho Bên B. Nếu số tiền ký quỹ hoặc bảo lãnh không đủ thì Bên B phải thanh toán tiếp số tiền còn thiếu.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng hoặc kể từ ngày hợp đồng hết hạn, Bên B có trách nhiệm thanh lý toàn bộ hợp đồng, thỏa thuận với các đơn vị sử dụng dịch vụ, thuê mặt bằng tại Chung cư ; nếu có những khoản tiền của các đơn vị đó đã thanh toán trước cho Bên B sau thời điểm chấm dứt Hợp đồng, Bên B phải thu xếp hoàn trả sao cho không ảnh hưởng đến việc quản lý vận hành Chung cư của đơn vị mới quản lý vận hành Chung cư Hancorp Plaza.

Trường hợp các bên không thể thống nhất được giá trị quyết toán hợp đồng trong thời hạn đó thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

4.2   Vào ngày chấm dứt hợp đồng theo thông báo, Bên B phải bàn giao cho Bên A toàn bộ tài sản theo đúng hiện trạng của Bên A, sổ sách kế toán hợp đồng và số liệu công nợ (bằng file mềm và bản cứng), hồ sơ nhà chung cư, các thông tin khách hàng/cư dân ... và các tài liệu, tài sản khác (nếu có) thuộc quyền sở hữu của Bên A. Đồng thời, Bên B phải bảo đảm di dời tất cả các tài sản, vật dụng của Bên B và/hoặc nhân viên, người làm công, đại diện, nhà thầu phụ của Bên B (mà không phải do Bên A cung cấp) ra khỏi Chung cư; mọi nhân viên, người làm công, đại diện, nhà thầu phụ của Bên B vào ngày chấm dứt hợp đồng phải rút khỏi các vị trí, mặt bằng của Chung cư 137, trừ khi được Bên A chấp thuận khác.

4.3   Trước thời điểm Bàn giao chính thức giữa các Bên, Bên B có trách nhiệm duy trì cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành tòa nhà bình thường như quy định của Hợp đồng.

ĐIỀU 12: Vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại

1.     Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên A gửi văn đề nghị thanh toán kèm theo các chứng từ chứng minh (nếu có), Bên B phải bồi thường cho Bên A toàn bộ chi phí khắc phục thực tế hư hỏng và các chi phí có liên quan đến những hư hỏng hoặc làm mất tài sản khi có một trong các trường hợp sau đây:

1.1.         Phát sinh do lỗi của Bên B, nhân viên, người làm công, đại diện, nhà thầu phụ của Bên B;

1.2.         Bên B, nhân viên, người làm công, đại diện, nhà thầu phụ của Bên B thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm hợp đồng;

2.     Nếu Bên B chậm thanh toán khoản tiền khoán doanh thu hàng tháng cho Bên A, Bên B phải thanh toán thêm khoản tiền phạt bằng 150% lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 06 tháng của ngân hàng BIDV cùng thời điểm trên số tiền chậm thanh toán tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến khi đã thanh toán hết số nợ tồn đọng.

3.     Nếu nhân viên, người làm công, đại diện, nhà thầu phụ của Bên B có hành vi vi phạm khi thực hiện Công việc, Bên B sẽ bị phạt theo các mức quy định tại Phụ lục số 05 đính kèm Hợp đồng này.

ĐIỀU 13: Trách nhiệm sau khi chấm dứt Hợp đồng

1.     Bên A không được quyền sử dụng các biểu mẫu và quy trình quản lý, biểu mẫu do Bên B thiết lập, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên B.

2.     Bên B không được phép sử dụng thông tin khách hàng, cư dân phục vụ mục đích kinh doanh của bên B.

3.     Bên B phải bàn giao toàn bộ tài sản, số liệu cho bên A vào ngày chấm dứt Hợp đồng để bên A tiếp tục quản lý vận hành chung cư một cách liên tục và không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân. Nếu vi phạm điều này, vì bất kỳ lý do gì, bên B sẽ chịu bồi thường thiệt hại cho Bên A bằng giá trị dịch vụ của 06 tháng vận hành gần nhất.

ĐIỀU 14: Sự kiện bất khả kháng

1.     Các trường hợp sau đây phát sinh sau khi Hợp đồng được ký kêt mà các bên không thể lường trước và không thể ngăn cản sẽ được coi là sự kiện bất khả kháng:

1.1       Chiến tranh, thiên tai hoặc thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam;

1.2       Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy định;

1.3       Do tai nạn, ốm đau thuộc diện phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế;

2.     Thông báo tình trạng bất khả kháng:

2.1       Khi xuất hiện một trong các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận tại khoản 1 Điều này thì bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải tìm mọi biện pháp khắc phục trong khả năng của mình với thời gian sớm nhất và thông báo bằng văn bản hoặc thông báo trực tiếp cho bên còn lại biết trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày xảy ra hoặc biết được về trường hợp bất khả kháng (nếu có giấy tờ chứng minh về lý do bất khả kháng thì phải xuất trình giấy tờ này);

2.2       Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng và cũng không phải là cơ sở để chấm dứt hợp đồng này;

2.3       Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải gửi thông báo cho Bên kia khi không còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất khả kháng;

2.4       Các bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ khi điều kiện bất khả kháng không còn;

2.5       Nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra trong 02 tháng liên tục nhưng không khắc phục được thì hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3.     Trách nhiệm của các bên trong trường hợp bất khả kháng:

Việc thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, trừ trường hợp quy định tại điểm 2.5 khoản 2 Điều này.

ĐIỀU 15:  Khai thác, cung cấp dịch vụ phụ và quỹ kết dư

 1. Bên A có quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Trong thời hạn hợp đồng này, Bên A ủy quyền cho Bên B tìm kiếm, khai thác môi giới khai thác kinh doanh các dịch vụ thuộc quyền sở hữu chung của nhà chung cư như thu phí quảng cáo, bảng hiệu, khai thác mặt bằng trống bên A chưa khai thác, các dịch vụ khác.... Việc khai thác này phải đảm bảo không được làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành nhà chung cư của Bên B, mỹ quan, môi trường và trật tự công cộng tại nhà chung cư.

b) Được nhận ....% số tiền thu tăng thêm so với các khoản thu hiện hữu từ khai thác dịch vụ để Bên A bổ sung vào nguồn quỹ nhằm thực hiện các hoạt động phục vụ lợi ích chung cho nhà chung cư.

2. Bên B có quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Theo sự ủy quyền của Bên A, được quyền tìm kiếm đối tác và quản lý việc khai thác, lắp đặt quảng cáo, bảng hiệu và các dịch vụ khác nhằm mục đích gia tăng nguồn thu cho nhà chung cư. Mức phí được hưởng là .... % giá trị thu tăng thêm so với các khoản thu được từ việc khai thác và quản lý dịch vụ đó;

b) Được quyền tham gia dự thầu khai thác dịch vụ nhà chung cư (nếu có) theo chỉ định hoặc mời thầu từ Bên A.

3. Quỹ kết dư:

Với phương thức tự thu, tự chi, hai bên thống nhất rằng, quỹ kết dư (nếu có) trong thời gian hợp đồng này có hiệu lực là thuộc sở hữu của Bên B. Bên B đồng ý sẽ trích ...% quỹ kết dư này để Bên A bổ sung vào quỹ nhằm thực hiện các hoạt động phục vụ lợi ích chung cho nhà chung cư.

ĐIỀU 16: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

1.     Nếu có phát sinh tranh chấp về nội dung hợp đồng này thì các bên phải tiến hành thương lượng để giải quyết.

2.     Trường hợp có tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư mà thương lượng không có kết quả thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên có quyền gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư để xem xét, giải quyết; trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.

3.     Trường hợp có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án nhân dân là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

ĐIỀU 17:  Hiệu lực của hợp đồng và các điều khoản chung

1.     Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ...... / …… /2020 và Bên A nhận được bảo đảm thực hiện Hợp đồng của Bên B;

2.     Việc thanh lý hợp đồng này được thực hiện bằng biên bản thanh lý do hai bên cùng ký kết.

3.     Hai bên thỏa thuận cam kết thực hiện đúng nội dung của hợp đồng này; tài sản Bên B được ủy quyền quản lý không thuộc diện bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng.

4.     Các Bên cam kết và bảo đảm có đủ thẩm quyền khi ký kết và thực hiện Hợp đồng này. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung hay có những phát sinh nào đối với Hợp đồng này phải được lập bằng văn bản, được sự nhất trí của các Bên và lập thành phụ lục là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng;

5.     Tại thời điểm ký vào hợp đồng này, những người ký tên dưới đây cam đoan mình là đại diện hợp pháp của mỗi bên;

6.     Hai bên thỏa thuận cam kết thực hiện đúng nội dung của hợp đồng này; tài sản được ủy quyền quản lý không thuộc diện bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng.

7.     Hợp đồng này gồm mười sáu (16) Điều, được lập thành sáu (06) bản bằng tiếng Việt, mỗi bản có mười tám (18) trang, các bản có giá trị ngang nhau. Mỗi bên giữ ba (03) bản để cùng thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Biên bản Hội nghị nhà chung cư 2022

Biên bản HNNCC thường niên 2022 của Nhà chung cư Hancorp Plaza -72 Trần Đăng Ninh ngày 8/5/2022 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN 2022 nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy Địa điểm: Phòng sinh hoạt cộng đồng, nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, T.P. Hà Nội; Thời gian: Từ 08:30, ngày 08 tháng 05 năm 2022 Thành phần tham dự: - Ban Quản Trị: gồm ông Nguyễn Việt Tiến (trưởng ban), ông Nguyễn Huy Trung (phó ban), Bùi Thị Hoàng Hải (phó ban- đại diện CĐT), bà Lương Thiếu Lan (thành viên); - Đại diện UBND P. Dịch Vọng: - Đại diện Chủ đầu tư: - Đại diện Cty CP DV ĐT Hancorp: - Đại diện Cty TNHH QL BĐS Việt Phát: ông Trần Mạnh Hùng; - Chi bộ số 3 phường Dịch Vọng: Ông Đặng Đình Bình, Bí thư - Tổ dân phố số 3 phường Dịch Vọng: Ông Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng - Các chủ sở hữu theo báo báo kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm. Nội dung: 1. Đại diện Ban quản trị khai mạc Hội nghị, giới thiệu khách mời, nêu mục đích và n