Chuyển đến nội dung chính

Quy chế thông tin điện tử chung cư Hancorp Plaza

Nội dung chính: để khắc phục tình trạng cư dân sử dụng mạng xã hội tràn lan không kiểm soát tại các nhóm hội của chung cư, BQT thông báo thành lập tổ điều phối các kênh thông tin điện tử gồm Zalo và Facebook (tổ MOD). Tổ có nhiệm vụ soạn thảo và đề xuất nội quy sử dụng mạng xã hội, lấy ý kiến cư dân (có sử dụng MXH) để thông qua. Sau khi đã hoàn chỉnh nội quy và được đa số biểu quyết cho ý kiến, tổ MOD sẽ điều phối các kênh Zalo/ FB theo đúng các nội quy đề ra. 

Chung cư quy định thành viên phải tuân thủ nội quy, đưa thông tin tin cậy, có xác thực, không gây mất đoàn kết, văn minh, lịch sự, sử dụng Tiếng Việt...

QUY CHẾ KÊNH THÔNG TIN CỦA CƯ DÂN NHÀ CHUNG CƯ HANCORP PLAZA

- Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

- Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào quy chế dân chủ ở khu dân cư

- Căn cứ vào tình hình thực tế trong việc sử dụng Mạng Xã Hội và kênh điện tử của cư dân tại cơ sở


Cư dân nhà chung cư Hancorp Plaza cùng xây dựng Quy chế kênh thông tin điện tử trên nền tảng zalo, facebook với các điều khoản như sau


Mục đích: tạo kênh thông tin chính thống trên nền tảng Zalo, Facebook của cư dân Hancorp Plaza có sự giám sát, điều hành của "Tổ điều phối" (gọi tắt là MOD) 

1. Điều khoản sử dụng chung:

- Kênh thông tin hoạt động theo quy định chung của nhà phát triên VNG Online 182 Lê Đại Hành, Q11, TP HCM và Facebook - Menlo Park, California.

- Quy định của kênh thông tin điện tử được cập nhật thường xuyên và sẽ thay thế các quy định và điều kiện thỏa thuận ban đầu. Khi có thay đổi hay hiệu chỉnh, các kênh sẽ có thông báo trên kênh và sẽ có hiệu lực 72 tiếng sau khi công bố. 

2. Tổ điều phối kênh thông tin <MOD>:

2.1. Tổ chức, điều kiện giải tán, điều kiện thành lập và tham gia

Số lượng tổ MOD từ 5 đến 9 người.

Điều kiện tham gia thành viên tổ điều phối:

- Cư dân tòa nhà, có cư trú và quan tâm đến hoạt động chung của tòa nhà

- Có thời gian để xử lý công việc trực tuyến.

- Biết sử dụng các tính năng cơ bản của các kênh sẽ điều phối.

- Được giới thiệu (và đồng ý) hoặc tự ứng cử.

Bỏ tư cách thành viên tổ điều phối khi:

- Cá nhân thành viên xin thôi và được Tổ đồng ý, có hiệu lực 48 tiếng sau khi Tổ điều phối cho biểu quyết.

- 2/3 số thành viên Tổ điều phối đồng ý với 1 đề xuất bỏ tư cách thành viên này.

Đề cử/ Tự ứng cử thành viên tổ điều phối mới:

- Đề cử/ Tự đề cử thành viên điều phối được quá bán số thành viên hiện tại biểu quyết.

Giải tán Tổ điều phối khi:

- Số lượng điều phối viên ít hơn 03 người.

- Theo quy định khác của pháp luật

2.2. Mục đích thành lập: nhằm điều phối kênh thông tin trực tuyến nhanh nhạy, minh bạch, độc lập, giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh và tồn đọng của các kênh hiện tại.

2.3. Chức năng Tổ điều phối MOD

- Xây dựng nội quy của kênh thông tin.

- Xây dựng thành viên: chính thống, mỗi hộ tối đa 02 thành viên.

- Quản lý thành viên: thêm/ bớt/ xóa/ cấm/ treo thành viên, cập nhật thành viên khi có thay đổi số điện thoại.

- Làm sạch nội dung: hướng tới xây dựng phục vụ cộng đồng, xóa nội dung không được pháp luật cho phép, vi phạm nội quy, nhắc nhở thành viên, treo/ phạt/ xóa tư cách thành viên khi vi phạm.

- Trung gian: làm trung gian giữa các thành viên MOD (khi không còn là cư dân), trung gian giữa các thời kỳ BQT, giữa cư dân với nhau, giữa cư dân với BQT.

2.4. Quy chế làm việc của Tổ điều phối MOD

- Tập trung, dân chủ.

- Lấy phiếu biểu quyết số đông. Biểu quyết được đề cử bởi bất kỳ thành viên tổ MOD nào, trong vòng 120 phút nếu thành viên khác không biểu quyết hoặc chưa biểu quyết thì được coi là đồng ý. Trong trường hợp đặc biệt, thành viên tổ MOD có thể trao đổi trực tiếp với thành viên khác.

- Thời gian lấy ý kiến biểu quyết trong tổ MOD từ 8:00. đến 22:00 tất cả các ngày trong tuần.

- Một thành viên có thể ủy quyền cho thành viên khác trong nhóm thay mình biểu quyết. Thời gian ủy quyền không quá 07 ngày làm việc. Gia hạn ủy quyền sau 07 ngày này phải được sự đồng ý của đa số (quá bán) sổ tổ viên trong tổ MOD.

2. 5. Trách nhiệm của từng thành viên Tổ Điều phối MOD

- Tham gia tự nguyện, trung lập.

- Không tự ý xóa tư cách thành viên của bất cứ ai.

- Không tự ý xóa kênh thông tin điện tử.

- Góp ý xây dựng để kênh thông tin hoạt động hiệu quả và thiết thực.

3. Quy chế làm việc giữa BQT và MOD

- Thành viên truyền thông của BQT sẽ đảm nhiệm kênh của BQT. Tổ MOD không tham gia kênh này.

- Thành viên phụ trách truyền thông của BQT sẽ phối hợp cùng tổ MOD để đưa tin trong cộng đồng dân cư nhưng Thành viên BQT này không có vai trò biểu quyết trong Quy chế, hoạt động của MOD.

- Nếu BQT đồng ý, tổ MOD sẽ tập hợp ý kiến, thắc mắc, kiến nghị của thành viên tổ MOD, của cư dân tới BQT theo nhóm nội dung để BQT trả lời thuận tiện.

4. Bảo mật thông tin

- Theo quy định pháp luật liên quan

- Không để lộ, mua bán, trao đổi thông tin cá nhân của cư dân.

- Không sử dụng thông tin cư dân trái pháp luật, trái nội quy.

- Không lộ thông tin trao đổi tại kênh thông tin này với bất kỳ tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định).

5. Ngôn ngữ

- Ngôn ngữ là Tiếng Việt, có dấu, hạn chế in hoa tòan bộ đoạn văn.

- Hạn chế sử dụng ngôn ngữ khác.

- Văn minh, lịch sự, tôn trọng Tổ điều phối và cư dân.

6. Quy chế thành viên cộng đồng cư dân

6.1. Điều kiện tham gia

- Là cư dân đủ 18 tuổi và đang sinh sống thường xuyên hợp pháp tại căn hộ chung cư Hancorp Plaza.

- Có khai báo với Tổ điều phối và BQT đủ thông tin cá nhân cần thiết. Thành viên cam kết rằng việc sử dụng và tham gia nhóm phải tuân thủ quy định của VNG & facebook và nhóm, đồng thời thông tin thành viên cung cấp cho MOD là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào MOD sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hay hạn chế quyền lợi của thành viên.

- Tuân thủ nội quy kênh thông tin điện tử được đề cập.

6.2. Hành vi cấm trên kênh thông tin cộng đồng cư dân

- Đăng các giao tiếp thương mại trái phép (như spam) trên nhóm, trừ trường hợp khác theo quy định của nhóm. 

- Thu thập nội dung hoặc thông tin của thành viên khác, hoặc theo cách khác, truy cập nhóm bằng các phương thức được tự động hóa.

- Tham gia vào hoạt động tiếp thị đa cấp bất hợp pháp như mô hình kinh doanh dạng kim tự tháp.

- Phát tán virus hoặc mã độc hại khác.

- Thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.

- Bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.

- Đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ, hình ảnh/ nội dung trái thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Phát triển hoặc điều hành một ứng dụng bên thứ ba có chứa nội dung liên quan đến rượu, hẹn hò hay nội dung người lớn khác (bao gồm quảng cáo) mà không có các giới hạn tuổi phù hợp.

- Dùng nhóm để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.

- Làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động đúng cách hay diện mạo của nhóm, chẳng hạn như tấn công dịch vụ hoặc can thiệp vào kết xuất trang hay chức năng khác của zalo, facebook

- Tạo điều kiện hoặc khuyến khích mọi vi phạm Tuyên bố này hay chính sách của chúng tôi.

6.3. Ứng xử trên diễn đàn và các lưu ý khi đăng bài

1. Không bàn luận các vấn đề về chính trị, tôn giáo, tình dục và các nội dung khác mà pháp luật cấm. Không quá lạm bàn, bình luận hoặc đưa các thông tin có liên quan tới các lãnh đạo, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Nếu thông tin lấy từ các cơ quan ngôn luận, báo chí trong nước, cần ghi rõ nguồn gốc. 

2. Hành xử đúng mực và dùng các từ ngữ công chúng chấp nhận được. Tôn trọng tập thể và quyết định của tập thể. Không có hành động khiêu khích, mạt sát, phỉ báng, chửi bới cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Không gây mất đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm. 

3. Các thành viên có quyền hỏi đáp, thắc mắc mọi vấn đề đồng thời có quyền trả lời, giải đáp, trao đổi trong phạm vi kiến thức tùy thuộc vào khả năng cá nhân. 

4. Những bài bàn luận, những cá nhân chia sẻ các sản phẩm, trang bài, tường thuật trực tiêp.. không đúng qui định, có tính chất spam, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng sẽ được nhóm điều phối xem xét áp dụng các mức xử lý phù hợp, vi phạm nặng hơn có thể xoá tư cách thành viên.

5. Các bài viết, hình ảnh trích dẫn, sưu tầm nên ghi rõ nguồn gốc. 

6.4. Quy định khác về quảng cáo cho thuê mua bán căn hộ

Để hỗ trợ cư dân, nhóm chỉ chấp nhận thông tin mua bán/ cho thuê căn hộ tại Hancorp Plaza với điều kiện sau:

1. Thông tin chính chủ, người đăng tin trực tiếp, không qua trung gian.

2. Chỉ 1 bài viết cho 01 căn hộ.

3. Không quá 01 bài viết trong 07 ngày.

4. Không quá 02 bài viết trong 30 ngày.

5. Cam kết xóa bài viết khi căn hộ đã sang nhượng/ cho thuê thành công.

6. Không khiếu kiện với tổ MOD về việc xóa bài liên quan đến thương mại/ quảng cáo căn hộ.

7. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của bài viết.

8. Các trường hợp khác do tổ MOD quyết định.

6.5. Quy chế bảo vệ quyền của người khác trực tuyến

1. Thành viên sẽ không đăng nội dung hoặc thực hiện hành động nào trên nhóm Zalo/ FB này xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc nói cách khác vi phạm luật.
2. MOD có thể xóa mọi nội dung hoặc thông tin Thành viên đăng trên nhóm Zalo, FB này nếu MOD tin rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm Tuyên bố này hay chính sách của chúng tôi.
3. Nếu chúng tôi xóa nội dung của Thành viên vì vi phạm bản quyền của người khác và Thành viên tin là MOD đã sai khi xóa nội dung đó, thành viên đó có quyền khiếu nại MOD.
4. Nếu Thành viên liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, MOD sẽ vô hiệu tư cách thành viên.
5. Thành viên sẽ không dùng bản quyền hoặc thương hiệu/ dấu/ chữ ký của Ban Quản Trị Hancorp Plaza hoặc bất kỳ dấu tương tự gây nhầm lẫn nào, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Ban Quản Trị hoặc có văn bản cho phép trước của BQT.
6. Nếu Thành viên thu thập thông tin từ thành viên khác, Thành viên cần được sự chấp thuận của họ.

7. Thành viên không được đăng giấy tờ nhận dạng hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai trên các kênh Zalo/ FB này.

6.6. Quy chế giải quyết mâu thuẫn

- Khi có tranh luận, tố cáo, thành viên phải có bằng chứng lý lẽ xác thực, cụ thể.

- Tổ điều phối có quyền nhắc nhở thành viên nếu tranh luận không đúng trọng tâm, không có bằng chứng, không văn minh lịch sự, đả kích cá nhân, gây mất đoàn kết gây tổn thất cho cộng đồng cư dân.

- Một thành viên chỉ được phép đưa thông tin dài không quá 1.000 từ trong 24 giờ (trừ trường hợp văn bản có chữ ký/ dấu). Số lần một thành viên đưa thông tin/ trả lời không quá 48 lần trong 24 giờ. Quy chế này áp dụng rộng rãi trừ trường hợp được đa số thành viên cư dân khác tán đồng, tổ MOD đa số tán đồng thông qua biểu quyết trực tuyến (vote online).

7. Bản quyền

- Kênh thông tin này là tài sản của toàn thể cư dân Hancorp Plaza;

- Không là tài sản của Tổ điều phối MOD;

- Không là tài sản riêng của bất kỳ cư dân, thành viên Tổ điều phối hay thành viên BQT nào.

8. Thông tin khác

- Đây là bản Quy chế áp dụng từ ngày 01/9/2019 tại các kênh thông tin điện tử của nhà chung cư Hancorp Plaza.

Tổ điều phối

1 Ông Phạm Tuấn Phương Căn hộ: D-1002

2 Bà Phạm Thu Trà Căn hộ: D-2004

3 Ông Lê Hữu Hà Căn hộ: D-2407

4 Ông Trần Văn Trí Căn hộ: D-2501

5 Ông Trần Khải Căn hộ: T-2505

6 Ông Trần Quốc Long Căn hộ: D-12B02

Từ khóa: chung cư lập nhóm facebook, nhóm zalo chung cư, vi phạm chính sách của facebook, nhóm facebook chung cư bị xóa; thành viên sử dụng nick ảo; cãi lộn trên zalo; đưa tin xấu độc trên mạng xã hội, ban quản trị chung cư tìm cách quản lý cư dân mạng, dân chủ tại cơ sở thông qua zalo; tổ điều phối; nhóm admin facebook chung cư; phiền hà từ zalo chung cư; người già khó sử dụng mạng zalo và facebook; nói xấu ban quản trị; nói xấu cư dân; biểu tình qua facebook

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Thông báo mời thầu

Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực quản lý vận hành chung cư trên địa bàn TP Hà Nội và khu vực lân cận Tên bên mời thầu: BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ HANCORP PLAZA Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà theo hình thức chào giá cạnh tranh như sau: Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý toà nhà tại nhà chung cư Hancorp Plaza Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành toà nhà chung cư. Thời gian thực hiện hợp đồng cho gói thầu: 02 năm (Dự kiến từ ngày 01 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022);  Địa điểm thực hiện gói thầu: Nhà chung cư Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào giá cạnh tranh; Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn, một túi hồ sơ; Hồ sơ chào thầu gồm: 01 bản gốc, 03 bản sao, 01 USB (toàn bộ được niêm phong), ngoài hồ sơ chào thầu ghi rõ “Không mở trước 09 giờ 30 phút ngày

Hợp đồng QLVH nhà chung cư Hancorp Plaza với VPMC

Nội dung chính: 9h00 sáng ngày 10/9/2020 tại phòng SHCĐ (tầng 4- tháp Đông), hợp đồng quản lý vận hành được kí kết giữa ban quản trị và Cty TNHH Quản lý Bất động sản Việt Phát (Cty VPMC) Thời gian a) Thời gian lễ kí kết hợp đồng QLVH tòa nhà giữa BQT và Cty VPMC: 10/9/2020 b) Hiệu lực hợp đồng: từ 01/10/2020 c)      Thời hạn thực hiện hợp đồng: 15 tháng (từ 01/10/2020 đến 31/12/2021) - và có thể gia hạn thêm theo như điều 9 của hợp đồng; Các điều khoản chính: Điều 1. Giải thích từ ngữ Điều 2. Đặc điểm của nhà chung cư  Điều 3. Công việc quản lý vận hành nhà chung cư Điều 4. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thời hạn và phương thức thanh toán kinh phí quản lý vận hành Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B  Điều 7. Bố trí sử dụng nhân viên quản lý nhà chung cư  Điều 8. Phương thức phối hợp giữa Bên A và Bên B  Điều 9. Thời hạn thực hiện hợp đồng Điều 10. Chấm dứt hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn  Điều 11

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm

Thông báo mời đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19

Kính mời bà con Hancorp Plaza xem thông báo về việc đăng kí tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với người dân trên địa bàn tổ dân phố số 3, phường Dịch Vọng, Thực hiện chỉ đạo theo văn bản 2105/UBND-KGVX ngày 2/7/2021 của UBND tp Hà Nội và hướng dẫn của các ban ngành, tổ dân phố xin mời bà con đăng kí tiêm vắc xin phòng covid-19 đối với người dân trong độ  tuổi từ 18 đến 65 như sau: 1. Bà con đăng kí tiêm qua ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử", đường dẫn https://hssk.kcb.vn/#/sskdt Cụ thể:  trên Google Play  và  App Store 2. Nếu không sử dụng thiết bị điện tử thông minh, xin bà con xuống tầng 1 để lấy phiếu giấy, điền đầy đủ và gửi về UBND phường Dịch Vọng 3. Khuyến khích bà con đăng kí trực tuyến để thông tin được xử lý nhanh và chính xác hơn 4. Thời hạn đăng kí tiêm từ nay tới ngày 10/7/2021 5. Nếu có vướng mắc, xin liên hệ y tế phường dịch vọng, tổ dân phố số 3 (số đt tổ trưởng TDP 0903276686), BQT hoặc t hành viên tổ covid Cộng đồng Trân trọng thông báo! ----- Cách đăng ký