Chuyển đến nội dung chính

238/SXD-BLN Sở xây dựng Hà Nội

Văn bản 238/SXD-BLN ngày 11/01/2021 v/v phúc đáp văn bản số 1509/BC-TCT ngày 11/12/2020 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP

Ý kiến của Sở xây dựng Hà Nội sau buổi làm việc, nghe báo cáo của CĐT (Tổng Cty XD Hà Nội) và các cơ quan tham dự theo nội dung văn bản 1509/TC-TCT:

1. Về việc xác định quyền sở hữu các diện tích chung, riêng

1.1. Về phòng sinh hoạt cộng đồng: CĐT có trách nhiệm bàn giao cho BQT theo đúng vị trí, diện tích theo hồ sơ thiết kế phê duyệt của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại văn bản 1463/QHKT-P1 ngày 05/4/2006

1.2. Đối với diện tích kinh doanh dịch vụ thương mại: CĐT phải đảm bảo đúng công năng thiết kế đã được phê duyệt và công khai để cư dân được biết

Phòng khí theo hồ sơ thiết kế kĩ thuật phần điều hòa và thông gió có đóng dấu đã thẩm tra 18/6/2007 của Viện khoa học công nghệ xây dựng- Bộ xây dựng, kem theo báo cáo thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công năm 2011, tại bản vẽ mặt bằng đường ống thông gió và thông hơi tầng 1, thể hiện các phòng khí tại vị trí trục (y11-y13), (x11-x13) và (y1-y3), (x1-x3) chỉ phục vụ cung cấp khi cho khu vực thương mại. Đề nghị CĐT quản lý, sử dụng đúng công năng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

1.3. Đối với hầm để xe

Sở xây dựng dựa theo hồ sơ tài liệu do CĐT cung cấp:

+ Hợp đồng mua bán kí các dịp 16/4/2010, 30/3/2010, 12/4/2010  (*)

+ Quy chế Sử dụng nhà chung cư kí ngày 07/5/2012 (**)

+ Báo cáo kiểm toán Nhà nước số 26/KTNN-TH ngày 28/2/2019

+ Báo cáo kiểm toán số 435/2020/BCKT/CPA VETNAM ngày 8/4/2020


2. Về quỹ bảo trì

Sau khi xác định rõ quyền sở hữu chung, riêng, Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định và bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì đối với diện tích thuộc sở hữu riêng của CĐT theo quy định cho BQT

3. Về việc kiện thòa BQT và lựa chọn ĐVQLVH tòa nhà

4. Đề nghị UBND quận Cầu Giấy

- Kiểm tra lựa chọn ĐVQLVH của BQT

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc CĐT trong việc thực hiện quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo quy định của Pháp luật

Trường hợp các đơn vị không thực hiện và thực hiện không đúng theo quy định thì xử lý theo quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

Trên đây là tóm tắt sơ lược thông tin trong văn bản, chi tiết 238/SXD-BLN

Ghi chú: (*) là hợp đồng mua bán căn hộ kí vào năm 2010, tại các hợp đồng này đã có Quy chế sử dụng Nhà chung cư và các phụ lục- phần không thể tách rời của các hợp đồng kí kết

(**) là Quy chế Sử dụng Nhà chung cư mà bên bán căn hộ (CĐT) cập nhật và bổ sung vào năm 2012

Từ khóa: 2 quy chế sử dụng nhà chung cư khác nhau, 2 định nghĩa khác nhau về diện tích chung riêng, mâu thuẫn giữa các loại quy chế, người mua căn hộ phát hiện sai phạm và khác biệt trong diện tích tầng hầm, sở hữu các tầng hầm thay đổi, cách hiểu khác nhau về diện tích tầng hầm, chủ đầu tư chung cư bổ sung và cập nhật quy chế và phụ lục hợp đồng sau 2 năm, mâu thuẫn sở hữu chung tại chung cư, bức xúc của cư dân, đấu tranh của cư dân chung cư, xử lý hành chính theo nghị định 139, phạt ban quản trị theo nghị định 139/2017/NĐ-CP, xử phạt chủ đầu tư không bàn giao quỹ bảo trì theo 139/2017/NĐ-CP; Quyết định 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND TP Hà Nội

Bài viết nhiều người đọc

Quy định quản lý sử dụng camera giám sát và bảo mật thông tin

Nội quy và quy định về quản lý sử dụng camera giám sát HÀNH VI CẤM 1.Để lộ hoặc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người khác, đơn vị khác 2.Kết nối, cài cắm trái phép các thiết bị khác vào hệ thống camera 3.Cản trở, ngăn chặn, truy cập trái phép hoặc làm vô hiệu quá tính năng kỹ thuật của hệ thống camera 4.Thay đổi, ngăn chặn trái phép truyền nhận, ghi hình ảnh của hệ thống camera 5.Xóa, thay đổi, sao chép hoặ tiết lộ trái phép các dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống camera XỬ LÝ VI PHẠM 1.Dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại là cơ sở  làm chứng cứ truy cứu trách nhiệm và xem xét xử lý các vụ việc vi phạm cụ thể của cá nhân và đơn vị có liên quan 2.Đơn vị, cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Cụ thể về quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát tại Hancorp Plaza được quy định tại văn bản dưới đây Quy định quản lý sử dụng camera (trang 1) Quy định

Ban quản trị gửi đơn từ nhiệm tới Chủ tịch UBND phường

 Nội dung: BQT gửi công văn tới Chính quyền phường (UBND phường), cơ quan trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, tương tự công văn gửi chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy Từ khóa: thông báo từ chức của ban quản trị chung cư, mẫu đơn từ nhiệm ban quản trị tòa nhà; trách nhiệm của thành viên ban quản trị tòa nhà sau khi từ nhiệm, từ chức; 

Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị

 Quy chế bầu cử thành viên ban quản trị của ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza Địa chỉ: 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Chi tiết quy chế bầu cử thành viên Ban quản trị (file PDF) Điều 1: Mục đích ban hành Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ Điều 4: Quy định đề cử, ứng cử 4.1 Chủ sở hữu/ đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, người đang sử dụng chung cư điền họ và tên ứng viên phù hợp vào phiếu đề cử, ứng cử thành viên BQT do Ban tổ chức HNNCC cung cấp 4.2. Ban tổ chức tiến hành thu thập, tổng hợp và lên danh sách các đề cử/ ứng cử đảm bảo đúng các tiêu chuẩn đề ra và niêm yết công khai. Các đề cử, ứng cử tiếp tục được tiếp nhận, tổng hợp cho đến khi danh sách bầu cử được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư. Các trường hợp tự ứng cử hoặc đề cử nên gửi trước danh sách cho BQT/ hoặc Ban bầu cử trước 7 ngày so với ngày bầu cử để đủ thời gian niêm yết cho các chủ sở hữu tìm hiểu. Điều 5: Thành phần, nhiệm kỳ và hoạt động BQT 5.1. Số lượ

Mẫu phiếu ứng cử BQT và Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia BQT

Nội dung: mẫu đơn ứng cử tham gia ban quản trị chung cư, mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia ban quản trị chung cư. Mẫu sử dụng riêng cho chung cư Hancorp Plaza.  Download mẫu văn bản Đơn ứng cử và Sơ yếu lí lịch từ Google Drive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc  ********************* ĐƠN ỨNG CỬ Thành viên Ban Quản Trị nhà chung cư Hancorp Plaza  Kính gửi:   Ban Tổ chức Hội nghị nhà chung cư Hancorp Plaza Tên tôi là:……………………………………hiện đang cư trú tại căn hộ số:………............. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:…………... Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử trở thành thành viên BQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BQT của BQT nhà chung cư Hancorp Plaza, tôi đề nghị tự ứng cử vào Ban quản trị.  Hà nội, ngày……..tháng……….năm 20…. Người làm đơn (đề cử/ ứng cử) Lưu ý:  Đề nghị chủ sở hữu nộp phiếu cho Ban tổ chức HNNCC tại hòm phiếu đặt tại sảnh tầng1 tháp Đông & tháp Tây; hoặc nộp trực tiếp cho BQT.   Thời hạn nộp đơ

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Ban quản trị Hancorp Plaza

Nội dung chính: Báo cáo thu- chi và kết dư 02 loại quỹ gồm Quỹ bảo trì và Quỹ cư dân, quý 1 năm 2020 của Ban quản trị nhà chung cư Hancorp Plaza, phường Dịch Vọng báo cáo tài chính của chung cư báo cáo quý- thu chi của chung cư báo cáo chi tiết- thu chi của ban quản trị số liệu thu chi của chung cư quỹ bảo trì chung cư công khai- minh bạch Từ khóa: kết dư tài khoản; số dư quỹ bảo trì; báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, báo cáo tài chính, báo cáo thu chi của chung cư, cách làm báo cáo thu chi, công khai thu chi chung, phần quỹ bảo trì chung của chung cư, ban quản trì tòa nhà, ban quản trị chung cư, báo cáo của ban quản trị nhà, tòa nhà báo cáo chi tiết thu chi, báo cáo quý, báo cáo từ 1/1 đến 31/3 hàng năm